„Евротръст Технолъджис“ АД
Доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги
eISAD QS Mark

Удостоверяващи органи

За да използвате квалифицираните удостоверения на „Евротръст Технолъджис“ АД (електронен подпис за физически или юридически лица, удостоверения за време и т.н.), е необходимо да инсталирате в компютърната си система квалифицираните удостоверения на удостоверяващите органи:

Evrotrust RSA Root CA

Evrotrust RSA Operational CA

 

 


„Евротръст Технолъджис“ АД - Доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги
Copyright © 2016 Evrotrust.com