„Евротръст Технолъджис“ АД
Доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги
eISAD QS Mark

Удостоверяващи органи

За да използвате квалифицираните удостоверения на „Евротръст Технолъджис“ АД (електронен подпис за физически или юридически лица, удостоверения за време и т.н.), е необходимо да инсталирате в компютърната си система квалифицираните удостоверения на удостоверяващите органи:

Evrotrust RSA Root CA
SHA256: 0xB49CF652B72E586498DB42CD007500912FD1672AFC3DFF0B11B927EA97D41A2D

Evrotrust RSA Operational CA
SHA256: 0x6B2A9FD517A78AF2A62185F33457764FC91EBEE84A55F63F186278DCFDE68A75

Evrotrust Services CA
SHA256: 0x5C7AC0F5ADA82E251B4CB8D701A43A4A5BAF369289D4F29E27AB2690A88162EC

 

 


„Евротръст Технолъджис“ АД - Доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги
Copyright © 2016 Evrotrust.com