„Евротръст Технолъджис“ АД
Доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги
eISAD QS Mark

Приложения на квалифицираните удостоверения

Освен за частна и фирмена кореспонденция, с квалифициран електронен подпис (КЕП) може да се подписват и документи към редица органи на държавната и местна власт. Квалифицираните удостоверения на „Евротръст Технолъджис“ АД могат да се използват за безопасна търговия в интернет, електронно банкиране, подписване на договори, поръчки, фактури и т.н..

За ваше улеснение включваме списък с държавните учреждения, в които можете да ползвате квалифицираните удостоверения за извършване на различни административни операции. За повече информация по изискванията за регистрация и работа посетете сайта на интересуващата Ви институция.


 


„Евротръст Технолъджис“ АД - Доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги
Copyright © 2016 Evrotrust.com