Квалифицирано валидиране на квалифицирани електронни подписи/печати

Евротръст предоставя услуга по квалифицирано валидиране на електронни подписи и печати, която дава възможност на доверяващите се страни да получат доклад от процеса по проверка на валидността на подписите/печатите по автоматизиран и надежден начин. Докладът е подписан с квалифициран електронен печат на Евротръст. Чрез услугата се гарантира, че подписите и печатите се създават и проверяват в съответствие с европейското законодателство (EIDAS и свързаните с него ETSI стандарти).

Настоящата страница е разработена за лично ползване на услугата, с нетърговска цел. За да използвате услугата със съответното ниво на обслужване или автоматизирано, е необходимо да се обърнете към Евротръст за уреждане на отношенията с договор.

В секция “Signed File” чрез натискане на бутона „Choose File” се избира електронно подписания файл, който желаете на проверите. Ако електронният подпис/печат е в отделен от оригиналния файл (“Detаched”), файлът с електронният подпис/печат трябва да се зареди в секция “Signed File”, а в секция „Original File” се зарежда оригиналния файл. Натискането на бутона “Submit” изпраща електронно подписания файл за валидиране.

Моля, изберете обикновен доклад („Simple Report”) или детайлен доклад (“Detailed Report”), след което е необходимо да натиснете бутона „Download as PDF”, за да получите електронно подписан доклад от Евротръст.

Ограничения при използването на услугата:

  • Не се допуска зареждането на файлове с размер по-голям от 10 МБ;
  • Услугата се предлага такава, каквато е (“as is”), без ниво на обслужване и само за лично ползване, с нетърговска цел;
  • Услугата е базирана на Digital Signature Services (DSS) и работи само с одобрените по EIDAS и поддържани от DSS формати на електронно подписани документи, a именно: CAdES, XAdES, PAdES, ASiC-S и ASiC-E.