"Евротръст Технолъджис" АД
доставчик на удостоверения
за квалифициран
електронен подпис.
 

1. Достъп до списъци с прекратени и спрени сертификати(CRLs)

2. Поддържане на он-лайн протокол за статуса на удостоверенията(OCSP)

3. Квалифицирана услуга за удостоверяване на точно време (Qualified time stamping service)

4. Квалифицирано услуга за валидиране на електронни подписи и печати (Qualified validation service)

5. Търсене

6. Подновяване на сертификат

7. Спиране, възобновяване и прекратяване действието на сертификат

8. Evrotrust - Tool

9. За инсталиране на драйвери под MS Windows Vista/7/2008/8.x/2012/10:

10. Тарифа

Сертифицирани от нас
Партньори
Контакти
Координати за връзка с нас

 


"Евротръст Технолъджис" АД доставчик на квалифициран електронен подпис
Copyright © 2016 Evrotrust.com | София, бул. Цариградско Шосе 101, ет. 6 ; тел.:02 / 448 58 58;