„Евротръст Технолъджис“ АД
Доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги
eISAD QS Mark

1. Списъци с прекратени удостоверения (CRLs)


2. Услуга за проверка в реално време на статус на удостоверения (OCSP)

OCSP услугата е достъпна на адрес: http://ca.evrotrust.com/ocsp


3. Квалифицирана услуга за удостоверяване на време (Qualified time stamp service)

Услуга за удостоверяване на време е достъпна на адрес: http://ts.evrotrust.com/tsa


4. Квалифицирана услуга за валидиране на електронни подписи и печати (Qualified validation service)


5. Търсене на издадените квалифицирани удостоверения


6. Управление (спиране, възобновяване и прекратяване) на квалифицирани удостоверения


7. Evrotrust - Tool

Изисквания на софтуера:
- MS Windows 2003/Vista/7/2008/8.x/2012/10
- Microsoft DotNet Framework 4.0


8. Софтуер за работа със смарт карти

Изисквания на софтуера:
- MS Windows 2003/Vista/7/2008/8.x/2012/10

 


„Евротръст Технолъджис“ АД - Доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги
Copyright © 2016 Evrotrust.com