„Евротръст Технолъджис“ АД
Доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги
eISAD QS Mark

I. Достъп до електронния регистър на удостоверенията

1. Удостоверения, които Евротръст използва в дейността си


2. Издадени удостоверения

Евротръст не ограничава достъпа до издадените удостоверения, освен по искане на Tитуляря и само по отношение на неговото удостоверение. Удостоверението не включва в себе си частния ключ, чрез който се подписват електронни документи. По подразбиране Титуляря е ограничил достъпа до удостоверението си.

Форма за получаване на достъп до издадено удостоверение:

Удостоверяващ орган, издал удостоверението:
Сериен номер на издаденото удостоверение в шестнадесетичен вид:
Имейл адрес, на който да бъде изпратено издаденото удостоверение:
 

3. Списъци с прекратени удостоверения

Списъците с прекратени удостоверения са достъпни за изтегляне, както следва:

II. Удостоверителни услуги


1. Услуга за проверка в реално време на статус на удостоверения (OCSP)

Евротръст предоставя услуга за проверка на състоянието на издадените удостоверения в реално време по автоматизиран, надежден, безплатен и ефикасен начин. Тази услуга се предоставя на разположение по всяко време и дори след срока на валидност на удостоверенията, като се извършва въз основа на Протокол за онлайн проверка на статуса на удостоверение (On-line Certificate Status Protocol/OCSP). Всяка доверяващата се страна, когато приема квалифицирано удостоверение, може да провери неговия статус в реално време по OCSP на адрес: http://ca.evrotrust.com/ocsp. Услугата се достъпва чрез автоматизирана интеграция по OCSP протокол посредством използване на специализиран OCSP клиент, например чрез използване на командата "ocsp" на библиотеката OpenSSL. Резултатът от проверката е издадено удостоверение за статус, което е електронно подписано от Евротръст и има правно значение. Услугата се предоставя в съответствие с изискванията на RFC2560.


2. Услуга за квалифицирано издаване на удостоверение за време

Услугата за квалифицирано удостоверяване на време предоставя на потребителя на услугата в реално време удостоверение за време (Time stamp token/TST), което потвърждава съдържанието на електронен документ към дадения момент. Услугата е достъпна за лично ползване с нетърговска цел по HTTP протокол на адрес: http://ts.evrotrust.com/tsa, чрез използване на специализиран Time stamp клиент, например чрез използване на командата "ts" на библиотеката OpenSSL и библиотеката за трансфер на заявката към услугата CURL. Резултатът е издадено удостоверение за време, което е електронно подписано от Евротръст и има правно значение. Услугата се предоставя в съответствие с изискванията на RFC3161 и ETSI EN 319 422.
За да се използва услугата със съответното ниво на обслужване или автоматизирано е необходимо подписване на споразумение с Евротръст.


3. Услуга за квалифицирано валидиране на квалифицирани електронни подписи и печати

Евротръст предоставя услуга за квалифицирано валидиране на квалифицирани електронни подписи и печати по автоматизиран и надежден начин. В резултат от процеса по валидиране услугата изготвя подробен доклад в PDF или XML формат, според изискванията на ETSI TS 119 102-2, в който са описани статус, причина, дата и време на предоставения статус, както и допълнителни данни. Докладът е подписан с квалифициран електронен печат на Евротръст. Чрез услугата се гарантира, че подписите и печатите се създават и проверяват в съответствие с европейското законодателство. Евротръст предоставя възможност за достъп до услугата за валидиране за лично ползване, с нетърговска цел на адрес: http://www.evrotrust.com/landing/bg/a/validation.
За да се използва услугата със съответното ниво на обслужване или автоматизирано е необходимо подписване на споразумение с Евротръст.


4. Управление (спиране, възобновяване и прекратяване) на квалифицирани удостоверения


5. Evrotrust - Tool

Изисквания на софтуера:
- MS Windows 2003/Vista/7/2008/8.x/2012/10
- Microsoft DotNet Framework 4.0


6. Софтуер за работа със смарт карти

Изисквания на софтуера:
- MS Windows 2003/Vista/7/2008/8.x/2012/10

 


„Евротръст Технолъджис“ АД - Доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги
Copyright © 2016 Evrotrust.com