Край на хартията.
Изцяло дигитални

Е‑ID. Е‑подписи. Е‑печати. Е‑удостоверения за време. Е‑препоръчана поща.
Директно от телефона. Квалифицирани. Сигурни. Отдалечени.

Пусни видео Пусни видео
Вземи безплатно. Пробвай безплатно
Портал за подписване Прикачи. Подпиши. Изпрати

Революционни услуги

Мобилна е‑идентификация

Мобилна е‑идентификация

Отдалечена квалифицирана електронна идентификация директно от мобилния телефон. Oтнема минути и има правната стойност на лично явяване.

Мобилни е‑подписи

Мобилни е‑подписи

Издаване на удостоверение за квалифициран електронен подпис отдалечено, без лично явяване. Използва се за подписваване на електронни документи през мобилен телефон със същата правна стойност като със саморъчен подпис.

Мобилни е‑съобщения

Мобилни е‑съобщения

Незабавно връчване на електронни документи и съобщения в мобилното приложение на Евротръст със същата правна стойност като на препоръчана поща.

Е‑удостоверение за време

Е‑удостоверение за време

Квалифицираното електронно удостоверяване на време осигурява годно доказателство на всички трансакции между страните.

Мобилно е‑упълномощаване

Мобилно е‑упълномощаване

Електронно овластяване на лица директно от мобилния телефон, чрез вписване в специален регистър. Осигурява същата стойност на пълномощните, като извършени на хартиен носител.

Валидиране

Валидиране

Услуга за квалифицирано валидиране на всички видове електронни подписи според Регламент (EС) 910/2014 (eIDAS).
Валидиране на електронен подпис

Работи толкова лесно

Няма време за посещение на място? Вече не е проблем.

Еднократна квалифицирана електронна идентификация на физически и юридически лица, директно от смартфона, за няколко минути.

Автоматизирано разпознаване чрез революционна технология на 3D биометрията на лицето през камерата на телефона и чрез документа за самоличност.

Потвърждаване на самоличност пред интегрираните търговските парньори и услуги на електронното правителство само с едно натискане на бутон.

Спестяване на време за ходене до офиси чрез ползване отдалечено на услуги по всяко време и от всяко място по света.

Край на смарт-картите и карточетците.

Отдалечено подписване на документи с квалифициран електронен подпис, директно от смартфона с едно натискане на бутон. Без допълнителни технологии и без нужда от специални знания. Лесно, удобно и отвсякъде.

Многократно използване в рамките на 2 години за всякакви нужди.

Електронно подписване на собствени документи през приложението от всеки клауд, достъпен от смарт устройството или чрез уеб-портала на Евротръст.

Удостоверяване на времето на подписване с квалифициран електронен времеви печат.

Незабавно. Законно. В мобилния телефон.

Незабавно връчване на документи и изявления директно в смартфона, с едно натискане на бутон.

Изпращане на документи за подписване от други потребители на Евротръст или на всеки по електронната поща, Viber, Whatsapp, Facebook Messenger или чрез каквото и да е друго приложение на съобщения.

Удостоверяване на изпращача, времето за изпращане, получателя, времето за връчване и съдържанието с правното значение на препоръчана електронна поща.

Изпращане за връчване на електронни документи през уеб-портала на Евротръст.

Съхраняване на доказателства за връчването и на връчените документи за срок от 10 години.

За кого може да е полезно?

Лична употреба

Подпис в движение.


Приложения:
Подписване на е-документи от мобилния телефон.
Изпращане на е-документ на друго лице за подпис.
Използване електронните услуги на държавата.
Вход в сайтовете на партньори без имена и пароли.
Законосъобразност на всички електронни действия.

Предимства:
Идентифицирне и подписване на всяко място и по всяко време.
Без нужда от допълнителни устройства.
Без нужда от технически умения.
Изключително лесно - с едно натискане на бутон.
Край на хартията. Изцяло дигитални.

Корпоративна употреба

Край на хартията. Изцяло дигитални.


Приложения:
Отдалечено придобиване на нови клиенти.
Отдалечено подписване на договори.
Отдалечена идентификация в кол-център.
Предотвратяване на онлайн измами при плащания.
Квалифицирано връчване на е-съобщения.

Предимства:
Достъп до нови клиенти без географски граници.
Законова стойност на всичките трансакации.
Изнесена отговорност при е-идентификация.
Мощен инструмент за спестяване на разходи.
Плащане при използване.