1300 кандидат-студенти положиха онлайн приемни изпити в УНСС чрез е-идентификация на Evrotrust през мобилни телефони

08.07.2020

За първи път в историята на българското образование български университет провежда онлайн изпити чрез облачна технология за отдалечена идентификация през телефона

София, 9 юли 2020 - За първи път в историята на българското образование български университет провежда онлайн изпити посредством мобилна облачна услуга за дигитална идентификация и автентикация директно през смартфон. В края на юни Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) проведе онлайн предварителни кандидатстудентски изпити с използване на разработеното в България мобилно приложение за отдалечена е-идентификация на българската компания Evrotrust Technologies.

От възможността за онлайн изпит и дигиталната идентификация на Evrotrust са се възползвали общо 1300 кандидат-студенти в УНСС, сочат данните на университета. Преди началото на изпита УНСС проведе видео и аудио запис и проверка на помещението, в което се намира кандидат-студентът, както и видео и аудио запис на работната маса/бюро. По време на изпита е извършено непрекъснато разпознаване на образа на кандидата чрез сравнение със снимката му в регистъра на МВР и е анализиран звуковият фон на помещението, в което е проведен изпитът, за да не се допусне преписване или подсказване.

Провеждането на предварителните онлайн приемни изпити спестява време на кандидатите и гарантира работа в безопасна от гледна точка на здравето среда.

УНСС е единственият университет в България, който проведе приемни изпити с е-идентификация на Evrotrust. Преди започване на изпита извършихме проверка на кандидат-студентите чрез автоматизирано разпознаване на лицата пред камерата на телефона през технология за 3D биометрия и документите им за самоличност в системата на МВР. Системата работи безпроблемно и дава гаранция на високо ниво за автентикация на кандидатите и на процеса на провеждане на изпита”, коментира проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи на УНСС.

С цел опазването на здравето на кандидат-студентите в условията на епидемиологична обстановка, УНСС проведе онлайн предварителни приемни изпити. От близо пет години университетът дигитализира целия учебен процес и пръв в страната въведе е-студентска книжка“.

Evrotrust е мощен инструмент за дигитализация на университетите. Проведените онлайн предварителни приемни изпити в УНСС показват, че мобилното ни приложение става все по-предпочитано от потребителите и младите хора. Извънредното положение и последвалата извънредна епидемична обстановка ускориха дигитализацията на държавата. УНСС даде пример на останалите висши училища като започна този процес преди няколко години и интегрира приложението ни”, каза проф.д-р Георги Димитров, член на съвета на директорите на Evrotrust.

За УНСС

УНСС е най-старият и най-големият икономически университет в България и Югоизточна Европа, носител на приза „Най-престижен университет“ по мнението на работодателите. През 2017 г. той получи най-високата в сравнение с всички български висши училища и институционална оценка от Националната агенция за акредитация за срок от шест години. В университета се обучава повече от 20 хил. български и чуждестранни студенти и докторанти.


За Evrotrust Technologies

Evrotrust е регистриран доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги, осъществяващ дейност съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО. Evrotrust разработи уникална, изцяло българска технология за отдалечена е-идентификация, квалифициран е-подпис и препоръчана е-поща от смарт устройства, която няма аналог в световен мащаб. Evrotrust е сертифициран от френски независим проверяващ орган (LSTI) и е вписан в регистъра на Европейската комисия на квалифицираните доставчици на удостоверителни услуги. Мисията на Evrotrust е да направи боравенето с електронни документи лесно и достъпно. За потребителя това значи по-малко хартия, неяснота и загубено време на опашки пред институциите. Услугата работи автоматизирано по всяко време на денонощието и навсякъде, лесно и бързо. Първоначалната идентификация отнема около минута и половина, след това се издава отдалечен квалифициран електронен подпис, с който по електронен път, през мобилния телефон, могат да се подписват документи, без да се ползва смарт-карта и четец.

www.evrotrust.com