Българско мобилно приложение улеснява кандидaтстването за обществени поръчки

25.05.2018

„Евротръст Технолъджис“ АД предлага решение за новите изисквания за подаване на документи чрез задължителната електронна форма

Мобилното приложение за бързо отдалечено издаване на електронен подпис Евротръст решава казуса с времеемкото събиране на подписите на всички лица, които имат роля в подаването на оферти за обществени поръчки. От 1 април 2018 г. стана задължително към стандартната тръжна документация да се подава и електронна форма на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Новите изисквания могат значително да забавят процеса на кандидатстване особено за компании, чиито представители са в чужбина.

С разработеното от българската компания „Евротръст Технолъджис“ АД приложение издаването на удостоверение за електронен подпис става в рамките на няколко минути и без физическо посещение при доставчика на удостоверителни услуги. “Откакто влезе промяната, настъпи голяма суматоха сред компаниите. Доста кандидати ни търсят да питат дали електронните подписи са подходящи за такава документация - отговорът е „да", коментира Мариана Ангелова, мениджър бизнес развитие на компанията.

Казусът:

От 1 април Агенцията за обществени поръчки (АОП) изисква към хартиената тръжна документация задължително да се прилага и електронна форма на ЕЕОДП (например на флашка). Формата трябва да бъде подписана с квалифициран електронен подпис (КЕП), качена в интернет и снабдена с времеви печат. Последният удостоверява, че документът е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за подаване на оферти. Новите правила на АОП са стъпка към дигитализацията на услугите. От друга могат значително да забавят процеса по събирането на необходимите подписи от всички страни в офертата, особено, ако представители на участващите в офертата компании са извън страната и нямат издаден електронен подпис.

Как на практика се извършва това:

Издаването на квалифициран електорнен подпис с Евротръст става в рамките на няколко минути. Сваля се безплатното мобилно приложение и се минава през кратка регистрация и идентификация, които са изцяло дистанционни. За идентификацията е необходимо да сканирате личнната си карта и да извършите персонална видео идентификация. „Евротръст Технолъджис“ АД ще потвърди данните от първичните регистри. Документът с положения електронен подпис се съхранява надеждно от доставчика.

Допълнително удобство при кандидатстване е възможността клиентите да прикачват електронния документ за обществени поръчки в приложението в PDF формат. Документацията може да се подпише директно през мобилния телефон, а после да се свали от уебстраницата на Евротръст или да се изпрати по електронна поща към останалите участници в процедурата.

„Решението е революционно на световния пазар и предоставяме различни възможности за използването му в най-различни сфери и приложения”, коментират от „Евротръст технолъджис” АД.

_______

За компанията:

„Евротръст технолоджис” АД е квалифициран доставчик на удостоверителни услуги, който е сертифициран и осъществява своята дейност съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 910/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО. Компанията притежава единствен по рода си в Европа сертификат за съответствие на система за отдалечена видео идентификация от смарт устройство по чл. 24, ал. 1, б. „г“ от Регламент 910/2014 ЕС, с която отдалечената идентификация се приравнява на личното явяване на лицето пред доставчика на удостоверителни услуги. Това позволява отдалеченото идентифициране през мобилно приложение на Евротръст и удостоверяването на идентификацията. („Евротръст Технолъджис“ АД е сертифициран по ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 20000-1:2011, ISO 9001:2015 и ISO 22301:2012. Услугата е успешно интегрирана с Община Бургас, „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК“ АД, Банка ДСК, „УниКредит Булбанк“ АД, „Пенсионно осигурително дружество БЪДЕЩЕ“ АД и други институции.