Е-идентификацията на Евротръст официално легитимирана

02.07.2018

Отдалечената е-идентификация на Евротръст призната като метод за борба срещу пране на пари от нова Директива.

Системата за отдалечена електронна идентификация, разработена от Евротръст, е официално легитимирана от новата Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и Съвета за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, приета на 30.05.2018 г. Електронната идентификация и проверката на самоличността на клиентите вече могат да се осъществяват отдалечено, когато са „... получени от надежден и независим източник, включително средства за електронна идентификация и съответно удостоверителни услуги, предвидени в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета, когато има такива, или всякакви други сигурни дистанционни или електронни процедури за идентификация, които са регулирани, признати, одобрени или приети от съответните национални органи.“. Евротръст е разработил и предлага точно такава услуга. Тя може да се използва за изцяло отдалечено онбордване на клиенти от банки, застрахователни компании, финансови посредници и други, които трябва да извършват идентифицикация като мярка срещу изпиране на пари, чрез мобилен телефон, от всяко място на света и по всяко време.