Нови удостоверения за време и проверка на статус

12.04.2021

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че във връзка с изтичане на срока на действие на 3 (три) текущи удостоверения, „Евротръст Технолъджис“ АД е издал следните нови удостоверения:

  • за проверка и удостоверяване на статус (OCSP) на базовия удостоверяващ орган („Evrotrust RSA ROOT CA OCSP“);
  • за проверка и удостоверяване на статус (OCSP) на оперативния удостоверяващ орган (“Evrotrust RSA Operational CA OCSP”) и
  • удостоверение за време („Evrotrust Timestamp TSU“).

Новото OCSP на оперативния удостоверяващ орган и удостоверението за време са вписани в доверителния списък на доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги (EU TL), считано от 7.04.2021 г.

С уважение,
„Евротръст Технолъджис“ АД