Официално връчване на сертификати за квалифициран доставчик

29.09.2017

Днес официално бяха връчени сертификатите на Евротръст за квалифициран доставчик на удостоверителни услуги, отговарящ напълно на изискванията на европейското законодателство.

Днес представители на френския орган за проверка на съответствието LSTI връчи официално сертификатите за извършения пълен одит за съответствие на дейността на Евротръст като квалифициран доставчик на удостоверителни услуги с изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014 г. Евротръст е първият доставчик в България с успешно приключила процедура по сертификация още през мес. юни и притежаващ пълен набор от квалифицирани удостоверителни услуги - издаване на квалифицирани удостоверения за електронни подписи и електронни печати, квалифицирани удостоверения за време, квалифицирани удостоверения за автентичност на уебсайтове и квалифицирана валидация на електронни подписи и печати. В процес на сертификация е и услугата квалифицирана препоръчана електронна поща. Компанията притежава и уникална по рода си в Европа сертифицирана система, позволяваща отдалечена автоматизирана видеоидентификация на физически лица през мобилен телефон. Тя дава възможност за законосъобразно издаване на квалифицирани удостоверения за електронни подписи и печати изцяло отдалечено, неприсъствено и по всяко време на денонощието. Сертифицирането на дейността на доставчиците на удостоверителни услуги е условие за вписването им в списъка на квалифицираните доставчици, поддържан от Европейската комисия (достъпен на адрес https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/BG).