Ползите и предимствата от Evrotrust през погледа на бизнеса и институциите

20.07.2020

Бизнес клиентите и институциите, които използват активно Evrotrust, непрекъснато се увеличават. Дигитализацията на услугите е неизбежен процес, а Evrotrust допринася това да стане бързо, лесно, удобно и в пълно съответствие със съвременните изисквания за защита на личните данни. Вижте мнението на партньорите ни:

“Evrotrust е една от българските компании, в които разпознахме потенциал за партньорство в развитието на електронната идентификация не само у нас. Тя е сертифицирана според най-високите изисквания за сигурност eIDAS (регламент на ЕС относно електронната идентификация и доверителните услуги за електронни транзакции в единния европейски пазар). Освен това е първата по рода си в Европа, която предлага дистанционно издаване на идентичност заедно с целия пакет услуги за предоставяне на информация - е-подпис, е-съобщения, е-удостоверения за време, е-упълномощаване и валидиране.

Партньорството между Evrotrust и Mastercard е доказателство за неограничените мащаби, които българските компании могат да достигнат, и показва, че малките и средни пазари са по-гъвкави и са сред първите, които приемат иновациите, повишаващи сигурността и удобството”.

Ваня Манова,
Мениджър на Mastercard за България, Република Северна Македония, Албания и Косово


„Fibank беше първата банка в България, която предложи на новите си клиенти възможност за онлайн подписване на документи за потребителски кредити. С този проект, оценен изключително положително от потребителите, стартира съвместната ни дейност с Evrotrust. След успешното начало на нашето партньорство, надградихме дигиталната платформа Моята Fibank с възможност за регистрация и достъп до личните финанси, в контекста на трудната ситуация с COVID-19. Резултатът за клиентите е бързо, лесно и сигурно банкиране, което Първа инвестиционна банка и Evrotrust постоянно се стремят да подобряват.“

Никола Бакалов,
Главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет
Fibank


“С гордост бихме искали да споделим, че от началото на 2020 г. „ОББ Интерлийз“ ЕАД вече предлага на своите клиенти възможност да сключват договорите си за лизинг дистанционно и дигитално през персоналния си смартфон. „ОББ Интерлийз“ ЕАД е първата водеща лизингова компания на българския пазар, която предлага тази услуга, което ни превръща в иновативен лидер във лизинговия сектор на страната. Подписването по електронен път на договори за лизинг е резултат на успешната съвместна дейност на „ОББ Интерлийз“ ЕАД и „Евротръст Технолъджис“ АД, като доставчик на електронни удостоверителни услуги. След повече от шест месеца интензивна работа между проектните екипи на двете дружества успяхме да предложим една съвременна, бърза, сигурна и удобна услуга, следвайки целите и стратегията за дигитализация на ключови процеси в „ОББ Интерлийз“ ЕАД.

Радостни сме да споделим, че „ОББ Интерлийз“ ЕАД е първата водеща лизингова компания на българския пазар, която дава възможност за дистанционно подписване на договор за лизинг чрез мобилно приложение. До въвеждане на иновативната услуга всички договори за лизинг се сключваха единствено и само на хартиен носител в офис на компанията, офис на доставчика на лизинговия актив или в нотариална кантора, като това обикновено отнемаше повече от един работен ден. Новият процес осигурява бързина и спестява усилия на клиентите - те не са обвързани от натовареността на лизинговата компания, нито от работното ни време и местонахождението на нашите офиси и могат да получат, прочетат и подпишат договора си за лизинг за минути в удобно за тях време през мобилното приложение на “Евротръст”.

Интересно е да споделим, че иновативното решение ни позволи да бъдем напълно подготвени да работим в условия на непредвидени и извънредни обстоятелства, наложени ни от COVID-19, което изведе като ключов приоритет осигуряването на стабилност, спокойствие и сигурност както за нашите клиенти, така и за нашите служители.Като част от част от белгийската КВС Груп и най-голямата банково-застрахователна група в страната ние сме си поставили за цел да наложим дигиталното сключване на договори като основен процес, както и да разширим обхвата на услугата и за договори с доставчици и други контрагенти на компанията.

Предоставянето на богат набор от услуги за решаване на проблема с времето и разстоянието между клиент и експерт за максимално улеснение и удобство е цел на всички дружества от групата на KBC, имащи амбицията да бъдем оценени като иновативен лидер във финансовия сектор в България.В юбилейната за „ОББ Интерлийз“ ЕАД година, в която отбелязваме 25 години успешна дейност на българския пазар, възможността за дигитално подписване на договори за лизинг е част от серия иновативни нововъведения, които предвидихме и успяхме да реализираме през 2020 г. Партньорството между проектните екипи на „ОББ Интерлийз“ ЕАД и „Евротръст Технолъджис“ АД ни дава възможност да изпълним с изключителен професионализъм и интелектуален заряд съвместните ни проекти, насочени към осигуряването на съвременни и технологични решения на нашите клиенти.“

Eвгения Бурджиева,
Директор, Дирекция “Стратегия и IT управление”
ОББ Интерлийз ЕАД


“УНСС използва услугите на фирма „Евротръст“ за онлайн кандидатстудентски изпити и за система за онлайн записване, които ни помогнаха при идентификацията и автентификацията на кандидат-студентите и приетите студенти. По време на процеса бяха тествани различни условия, свързани с разпознаване и разчитане на личната карта, и за първоначално лицево разпознаване, които работиха много добре. Интерфейсът също работеше стабилно и във всеки момент получавахме необходимата поддръжка от служителите на фирмата. Всички финансови взаимоотношения бяха уреждани бързо и коректно. Това ни дава основание да продължим съвместната си работа с „Евротръст“.

Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов,
директор на Центъра за компютърни иновативни системи
УНСС


"Станахме първата пенсионна компания, която благодарение на Evrotrust даде възможност на хората да изберат и сменят пенсионния си фонд директно от своя телефон. Хиляди се възползваха от тази възможност."

Aндрей Шотов
изпълнителен директор
ПОД-Бъдеще АД


„Част от корпоративната философия на ПОК Доверие, още от създаването на компанията, е да инвестира във високотехнологични решения и иновации. Чрез тях оптимизираме бизнес процесите и предоставяме на нашите клиенти все по-качествено и професионално обслужване. Дигитализацията на услугите е неизбежен процес и за нас е от ключово значение да имаме надежден партньор при осъществяването на проекти в тази посока.В тази връзка, за нас беше много важно да предоставим възможност на всички осигурени лица, които желаят да станат наши клиенти, да го направят онлайн, без да преминават през тромавата и струваща пари, офлайн процедура по прехвърляне. Не по-малко важно бе и всички наши клиенти да имат постоянен достъп до информация за своята партида и да могат да се възползват от услугите, които предоставяме, в портала Моето Доверие, използвайки електронен подпис.Партньорството с Evrotrust се оказа неоценимо за успешното реализиране на тази проекти. С удовлетворение мога да отбележа, че съвместната ни работа доведе до резултат, който носи всички търсени от нас характеристики - бърз, удобен, потребителски ориентиран и в пълна степен отговарящ на съвременните изисквания за защита на личните данни.”

Даниела Петкова
председател на УС
ПОК Доверие АД


"Иновативните решения на Evrotrust помагат на Банка ДСК да предоставя на своите клиенти все по-съвършени и модерни дигитални услуги. Благодарение на съвместното ни партньорство създаваме добавена стойност за своите клиенти, като им спестяваме време и усилия.
С цифровите сертификати на Evrotrust нашите потребители могат да ползват широка палитра от услуги, които не изискват лични посещения – кандидатстване, получаване и усвояване на потребителски кредити, подписване на допълнително споразумение по вече отпуснат заем, дистанционни решения за операции, които изискват собственоръчен подпис в офис и още много други. Това ни дава възможност непрекъснато да подобряваме обслужването и способства за автоматизиране на някои от процесите в банката.”

Васил Димитров
ръководител “Внедряване на инициативи и проекти”
Банка ДСК


"Мисията на Райфайзенбанк е да превръща постоянните иновации в изключително клиентско преживяване и иновативният продукт на Evrotrust е един от основните ни инструменти за това. Все повече клиенти искат да общуват с банката си изцяло онлайн, а и съвремието все повече изисква дигитално общуване. Затова си партнираме с Evrotrust за основни банкови продукти и услуги - електронно откриване на сметки и карти, кредити и др. Evrotrust е и първият победител в българското издание на Elevator Lab - най-голямата партньорска програма с финтех компании в Централна и Източна Европа, осъществявана от Райфайзен Банк Интернешънъл.”

Мариела Атанасова
директор “Индивидуално банкиране”
Райфайзенбанк


“Съвместната ни работа с Evrotrust ни дава възможност постоянно да надграждаме и развиваме възможностите на нашите дистанционни канали. Първостепенна цел в нашата стратегия е клиентите ни да имат достъп до колкото се може повече от нашите продукти и услуги през телефона и компютъра си и това да става лесно. Общото ни разбиране с Evrotrust за посоката на развитие превръща работата ни в истинско партньорство.“

Юлиан Влахов
директор “Директни канали”
УниКредит Булбанк


“Партньорството ни с Evrotrust Technologies е ключово за ОББ, тъй като ни позволи в кратък период да трансформираме и дигитализираме редица процеси и клиентите ни вече усещат ползите от това. По време на създалата се извънредна ситуация, при която ограничаването на човешкия контакт е ключова и благодарение на интегрираните решения, които имаме с Evrotrust, за много от клиентите не се наложи да посещават банков клон, за да получат услугите по релаксиращите мерки по кредити, които банката предлага. Допълнително много от процесите за продажба на нови продукти в банката са напълно дигитализирани, благодарение на техните решения, като броят им продължава да расте. В работата ни с Evrotrust срещаме разбиране и отзивчивост, като винаги с готовност обсъждат с нас специфичните наши изисквания и търсят решение на всеки възникнал казус.”

Шезаи Шекиров
ръководител отдел ”Дигитални продажби и иновации”
ОББ


“Като утвърден и надежден партньор на бизнеса в България, Теленор винаги се стреми да отговори на нуждите и очакванията на клиентите си. В тази връзка ние постоянно надграждаме и добавяме стойност към услугите си, предоставяйки иновативни решения. В партньорство с Evrotrust успяхме да осигурим дигитално приложение, което носи комфорт, сигурност и свобода на действие на нашите клиенти. Електронното подписване на документи е от изключителна важност за тях предвид нарастващата необходимост от гъвкавост и бързина в ежедневието. В допълнение, това е още един начин да подкрепим нашата дългосрочна стратегия за екологична устойчивост и да намалим отпечатъка си върху околната среда.”

Владимир Христов
директор ”Бизнес продажби и маркетинг”
Теленор България


„Радваме се, че Evrotrust e наш партньор при предоставяне на услугата А1 електронен подпис „Един клик“. Приложението дава възможност на клиентите на А1 лесно, удобно и без значение къде се намират, да прегледат и подпишат документи, използвайки своя смартфон. Услугата е иновативна и позволява лесно и бързо да се сключват договори с А1, чрез квалифициран електронен подпис (КЕП), без да се налага посещение на физически магазин. Всичко става онлайн с приложението и е напълно сигурно и безплатно, през смартфон или таблет.
С развитието на услуги като А1 електронен подпис „Един клик“, помагаме на клиентите не само за отговорно отношение към околната среда, но и за по-голяма безопасност при усложнени епидемиологични условия. За нас е важно, че заедно с Evrotrust, предоставяме на клиентите възможност да се идентифицират бързо, лесно и сигурно пред банки, телеком оператори и държавни институции.“

Валентин Стоев
старши мениджър “Проекти”
А1


“Все по-широкоспектърните електронните услуги на Община Бургас са достъпни не само чрез стандартните електронни подписи и ПИК на НАП, но и чрез електронната идентификация на Evrotrust. Нашата статистика показва, че през 2019 г. е-услугите са се увеличили с 15 % спрямо 2018-а, а тенденциите са такива, че до края на 2020 г. очакваме увеличение с 40 % спрямо 2019 г. В условията на пандемията и извънредната обстановка е изключително полезно да разполагаме с различни алтернативи за достъп до е-услуги. Това е и улеснение за потребителите. Регистрацията в Evrotrust не изисква посещение на място за издаване на удостоверение, като при други доставчици на удостоверителни услуги. В този смисъл, осигуряването на ползване на е-услуги чрез Evrotrust се явява най-съвременно и подходящо решение.”

Инж. Атанас Сиреков
директор Дирекция “Информационно обслужване и технологии”
Община Бургас