Сосиете Женерал Експресбанк първа направи интеграция с Евротръст

25.10.2017

Сосиете Женерал Експресбанк е първата банка в страната, която интегрира решението и започна да предлага пилотно продажбата на два продукта – потребителски кредит Експресо с предварително одобрен лимит и Овърдрафт.

Посредством приложението на Евротръст, избрана група от клиенти ще имат възможността да се идентифицират и да получат за подпис от разстояние всички необходими документи за закупуването на тези два продукта, напълно безплатно. Процеса е изцяло отдалечен и не изисква присъствието на клиента в офис на банката. Плановете на Сосиете Женерал Експресбанк са да развие и подобри предложението си на база първоначалната обратна връзка от своите клиенти, като в средносрочен план започне да предлага пълният набор от свои продукти изцяло от разстояние. Интеграцията също дава възможност на банката в бъдеще да предоставя на своите клиенти различни документи, за които към днешна дата се налага лично посещение в офис.