Документите са изградени в пълно съответствие с изискванията на влезлия в сила „Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар“.
Архив на документи