Услугите на Агенцията по вписванията вече са достъпни с е-подпис директно през телефона

27.07.2020

От днес потребителите в България могат да заявяват е-услугите на агенцията с мобилното приложение на Evrotrust през новия единен портал, обединяващ Имотния регистър, Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

София, 27 юли 2020 - От днес потребителите в България могат да заявяват и ползват електронните услуги на Агенцията по вписванията чрез отдалечени и квалифицирани е-идентификация и е-подпис на българската компания Evrotrust Technologies, чието мобилно приложение за целта е без аналог в света като функционалност и удобство. Също от днес е достъпен и единният портал на агенцията, обединяващ Имотния регистър, Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Чрез единния портал потребителите могат да подават документи за регистрация или заличаване на юридически лица, финансови отчети, промяна на фирмени обстоятелства, да проверяват автентичността на удостоверенията за тежести върху имоти и др. С Evrotrust гражданите и бизнесът могат да подписват заявления директно през мобилния телефон - най-бързият и удобен начин за получаване на административна услуга, спестяващ време и средства, и осигуряващ безопасна среда.

По данни на Агенцията по вписванията още по време на тестовия период е регистриран силен интерес от потребителите към е-услугите й.

Квалифицираният мобилен е-подпис на Evrotrust има правната стойност на на саморъчен подпис при подписването на електронни документи. Към момента близо 90 хил. потребители използват мобилното приложение на компанията.

“С интеграцията на нашето приложение от страна на Агенцията по вписванията улесняваме работата на гражданите и бизнеса при използването на услугите на агенцията по линия на Търговския и Имотния регистър, които от днес са достъпни в единен портал. Съвместната ни работата с агенцията отново показа, че Evrotrust е мощен инструмент за дигитализация на услугите на държавната администрация, което носи огромни ползи и предимства за гражданите и бизнеса. Очакванията ни са постепенно да бъдем интегрирани от всички институции”, коментира проф. д-р Георги Димитров, член на съвета на директорите на Evrotrust.


За Evrotrust Technologies

Evrotrust е регистриран доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги, осъществяващ дейност съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО. Evrotrust разработи уникална, изцяло българска технология за отдалечена е-идентификация, квалифициран е-подпис и препоръчана е-поща от смарт устройства, която няма аналог в световен мащаб. Evrotrust е сертифициран от френски независим проверяващ орган (LSTI) и е вписан в регистъра на Европейската комисия на квалифицираните доставчици на удостоверителни услуги. Мисията на Evrotrust е да направи боравенето с електронни документи лесно и достъпно. За потребителя това значи по-малко хартия, неяснота и загубено време на опашки пред институциите. Услугата работи автоматизирано по всяко време на денонощието и навсякъде, лесно и бързо. Първоначалната идентификация отнема около минута и половина, след това се издава отдалечен квалифициран електронен подпис, с който по електронен път, през мобилния телефон, могат да се подписват документи, без да се ползва смарт-карта и четец.

www.evrotrust.com