Често задавани въпроси

Какво значи “стойност на трансакция” при квалифициран електронен подпис?  

Във всяко удостоверение за електронен подпис се посочва „Стойност на трансакция“, до която то е валидно и до която подписът ще има значение на квалифициран подпис. Според Политиките на Евротръст, стандартното квалифицирано удостоверение, издавано през приложението на Евротръст покрива стойност на трансакцията до 20 000 евро. Тази сума определя и прага на нашата отговорност, в случай на неправомерно ползване на услугата. Научи повече
x

Във всяко удостоверение за електронен подпис се посочва „Стойност на трансакция“, до която то е валидно и до която подписът ще има значение на квалифициран подпис. Отвъд нея този подпис няма да се счита за квалифициран, а за обикновен или усъвършенстван. Според Политиките на Евротръст, компанията извършва определен кръг от проверки, за да издаде стандартно квалифицирано удостоверение през мобилното приложение. По подразбиране то покрива правна валидност на подписа при стойност на трансакцията до 20 000 евро.Тази сума е за ваша информация и определя прагът на нашата отговорност. Вие не заплащате абсолютно нищо. Тази сума определя и прага на нашата отговорност, в случай на неправомерно ползване на услугата. Например, ако взимате кредит от банка от 15 000 евро, можете да подпишете своя договор с него с КЕП, за който е издадено квалифицирано удостоверение със стойност на трансакцията до 20000 евро. Над тази сума трябва да се ползват квалифицирани удостоверения с по-висока стойност на трансакциите. Декларации, заявления и други, при които не може да се определи стойността на трансакцията, могат спокойно да се подписват с КЕП, придружен с квалифицирано удостоверение със стойност на трансакцията до 20000 евро.

Какво става, ако искате да подпишете документ с материална стойност над дози лимит? Интеграционните партньори на Евротръст имат възможност по своя преценка да ви изпращат за подпис документи с по-висока материална стойност, по които е необходимо подписване с КЕП, придружен с квалифицирано удостоверение за такава по-висока стойност. Например, ако е необходимо да подпишете договор за лизинг за вашият чисто нов автомобил, тогава приложението ще ви уведоми, че нямате удостоверение с достатъчно висока стойност на трансакцията и ще ви попита дали желаете такова да бъде издадено. При ваше потвърждение, Евротръст ще издаде напълно отдалечено ново удостоверение с по-висока стойност на трансакцията (до 100 000 евро, до 250 000 евро или неограничено). Разходът за такива подписвания са за сметка на компанията, която ви изпраща документа за подпис. Вие не заплащате абсолютно нищо.

Какво става, ако все пак подпишете документ по сделка с по-висока стойност с КЕП, придружен от квалифицирано удостоверение на стойност до 20 000 евро? В този случай електронният подпис няма да се счита за квалифициран, а за обикновен или усъвършенстван. Отговорността се носи изцяло от титуляря на издаденото удостоверение.

Техническа информация: Атрибутът в квалифицираното удостоверението, който отразява вписаното ограничение на стойнсотта на трансакцията е “id-etsi-qcs-QcLimitValue”, в съответствие с изискванията на ETSI EN 319 412-5.

Какво значи “стойност на трансакция” при квалифициран електронен подпис?  

Във всяко удостоверение за електронен подпис се посочва „Стойност на трансакция“, до която то е валидно и до която подписът ще има значение на квалифициран подпис. Според Политиките на Евротръст, стандартното квалифицирано удостоверение, издавано през приложението на Евротръст покрива стойност на трансакцията до 20 000 евро. Тази сума определя и прага на нашата отговорност, в случай на неправомерно ползване на услугата. Научи повече
x

Във всяко удостоверение за електронен подпис се посочва „Стойност на трансакция“, до която то е валидно и до която подписът ще има значение на квалифициран подпис. Отвъд нея този подпис няма да се счита за квалифициран, а за обикновен или усъвършенстван. Според Политиките на Евротръст, компанията извършва определен кръг от проверки, за да издаде стандартно квалифицирано удостоверение през мобилното приложение. По подразбиране то покрива правна валидност на подписа при стойност на трансакцията до 20 000 евро.Тази сума е за ваша информация и определя прагът на нашата отговорност. Вие не заплащате абсолютно нищо. Тази сума определя и прага на нашата отговорност, в случай на неправомерно ползване на услугата. Например, ако взимате кредит от банка от 15 000 евро, можете да подпишете своя договор с него с КЕП, за който е издадено квалифицирано удостоверение със стойност на трансакцията до 20000 евро. Над тази сума трябва да се ползват квалифицирани удостоверения с по-висока стойност на трансакциите. Декларации, заявления и други, при които не може да се определи стойността на трансакцията, могат спокойно да се подписват с КЕП, придружен с квалифицирано удостоверение със стойност на трансакцията до 20000 евро.

Какво става, ако искате да подпишете документ с материална стойност над дози лимит? Интеграционните партньори на Евротръст имат възможност по своя преценка да ви изпращат за подпис документи с по-висока материална стойност, по които е необходимо подписване с КЕП, придружен с квалифицирано удостоверение за такава по-висока стойност. Например, ако е необходимо да подпишете договор за лизинг за вашият чисто нов автомобил, тогава приложението ще ви уведоми, че нямате удостоверение с достатъчно висока стойност на трансакцията и ще ви попита дали желаете такова да бъде издадено. При ваше потвърждение, Евротръст ще издаде напълно отдалечено ново удостоверение с по-висока стойност на трансакцията (до 100 000 евро, до 250 000 евро или неограничено). Разходът за такива подписвания са за сметка на компанията, която ви изпраща документа за подпис. Вие не заплащате абсолютно нищо.

Какво става, ако все пак подпишете документ по сделка с по-висока стойност с КЕП, придружен от квалифицирано удостоверение на стойност до 20 000 евро? В този случай електронният подпис няма да се счита за квалифициран, а за обикновен или усъвършенстван. Отговорността се носи изцяло от титуляря на издаденото удостоверение.

Техническа информация: Атрибутът в квалифицираното удостоверението, който отразява вписаното ограничение на стойнсотта на трансакцията е “id-etsi-qcs-QcLimitValue”, в съответствие с изискванията на ETSI EN 319 412-5.

Какво е квалифициран електронен подпис?

С електронен подпис се подписват електронни документи. Той е аналог на ръчно положения подпис на хартия. Квалифицирания е-подпис е най-сигурния и законово обезпечен механизъм за това. Научи повече
x

Квалифицираният електронен подпис е информация, чрез която може да се провери дали един електронен документ е създаден точно от вас и дали не е променян.

За да се създаде електронен подпис трябва да притежавате тайно число за създаване на подписа (частен ключ) и кореспондиращо нетайно число за проверка (публичен ключ).

Тайното число се съхранява от Евротръст по защитен начин на сървър и се достъпва по криптиран начин посредством мобилно приложение чрез Вашия ПИН, пръстов отпечатък или лицево разпознаване.

Публичният ключ е удостоверен в специално квалифицирано удостоверение – официален електронен документ, който е публично достъпен за проверка и чрез който всеки, който получи подписан от Вас документ може да провери дали подписът е положен от Вас

Има 3 вида електронни подписа: обикновен, усъвършенстван и квалифициран. Обикновения подпис е например вашия подпис, положен с електронна химикалка. Той има най-малка правна сила. Усъвършенствания подпис е например подписа с токен в онлайн банкиране. Той има правна сила, ако и двете страни са съгласни да изразяват волята си с него. Квалифицирания електронен подпис се издава от доставчик на удостоверителни услуги. Той е приравнен със саморъчния подпис по силата на Регламент на ЕС и се издава според най-високите нива на сигурност.

Какво е удостоверение за електронен подпис?

Вашия е-подпис се издава на база вашето Удостоверение или Сертификат за електронен подпис. Научи повече
x

Вашия е-подпис се издава на база вашето Удостоверение или Сертификат за електронен подпис. Ако направим аналог с хартиените документи, удостоверието е химикалката, с която подписвате, а подписа е това, което остава върху документа.

Как мога да получа електронен подпис от Евротръст?

Издава се безплатно и не е необходимо да посещавате офис на Евротръст. Необходимо е единствено да свалите мобилното приложение на Евротръст и да се идентифицирате през камерата на вашия мобилен телефон. Научи повече
x

Квалифицираното удостоверение за електронен подпис на Евротръст се издава отдалчено и лесно, без нужда от посещаване на офис на компанията. Единственото, което е необходимо е валиден документ за самоличност и смарт устройство с работеща предна камера, свързан към интернет.

Можете да свалите и инсталирате приложението Evrotrust от App Store, Google Play или от официалния сайт на компанията www.evrotrust.com.

За издаването на квалифицирано удостоверение за електронен подпис законът изисква да бъдете идентифицирани. Чрез мобилното приложение това е автоматизиран процес, който отнема 2 минути. След това ведната ще Ви бъде издадено отдалечено квалифицираното удостоверение за подписване с електронен подпис.

Колко струва?

Издаването на електронния подпис и първите 5 подписвания за една година са безплатни. След тях можете да изберете един от двата абонаментни плана. Научи повече
x

Свалянето и инсталирането на мобилното приложение на Евротръст е безплатно. Също така е безплатно и издаването на квалифицираното удостоверение за електронен подпис. С него идват и безплатен план, включващ 5 отдалечени електронни подписвания или отдалечени идентификации в рамките на 1 година.

След използването им, всеки може да се абонира за един от двата достъпни плана - бизнес или неограничен, в зависимост от честотата на използване. Единият включва 5 подписвания или идентификации на месец, а другият - неограничен брой.

Когато Евортръст е интегриран с доставчик на услуги – банка, застрахователна компания, мобилен оператор и др., тогава подписванията и идентификациите са безплатни за потребителя.

Какви устройства и софтуер трябва да имам?

За да подписвате електронно с Евротръст е необходимо да притежавате единствено ваше лично смарт устройство – мобилен телефон или таблет. Научи повече
x

Необходимо е да притежавате единствено смарт устройство – мобилен телефон или таблет. То се използва за подписване. Приложението се поддържа за операционни системи iOS (версия 10.0 и сл.) и Android (версия 5.0 и сл.).

Съдаването на електронните документи става с познатия софтуер – Word, Excel, Adobe, Pages и т.н. Изпращането на документа за подпис става лесно, удобно и бързо през всички браузъри. Вече не е нужно инсталиране на специални допълнителни устройства, карточетци, софтуер, нито специални технически познания.

Законен ли е електронният подпис на Евротръст?

Да, напълно законен е и има същата правна сила като саморъчния подпис. Евротръст е доставчик на удостоверителни услуги и има пълния набор от сертификати от европейски и български институции. Научи повече
x

Квалифицираният електронен подпис има същата правна стойност като саморъчния подпис, положен на хартия. Това произтича от чл.25, т.2 на Регламент (ЕС) 910/2014 и правилото е валидно за цяла Европа.

За да може да издава удостоверения за квалифициран електронен подпис, Евротръст е придобило специален статут на квалифициран доставчик на удостоверителни услуги. Той е сертифициран от френски независим проверяващ орган (LSTI) и е вписан в регистъра на Европейската комисия.

Сигурен ли е електронният подпис на Евротръст?

Напълно! Електронният подпис на Евротръст предлага несравнимо високо ниво на сигурност. Подписа не се пази в самото устройство на телефона, а в отдалечен защитен криптомодул. Подписва се двуканално. Можете да защитите всеки ваш подпис освен с ПИН, с ваш отпечатък, разпознаване на лице и др. Научи повече
x

Отдалеченият квалифициран електронен подпис на Евротръст предлага много по-високо ниво на сигурност от стандартните електронни подписи, създавани на смарт-карти.

Електронният подпис се създава чрез криптографски алгоритми за шифриране и дешифриране чрез използване на криптографски ключове. При електронните подписи на смарт карти, частният ключ за създаване на подписа се съхранява на допълнително устройство, което изисква знания, инсталиране на драйвъри и зависимост от конкретен компютър.

Разработената от Евротръст технология дава възможност частният ключ да се съхранява в отдалечен клауд-базиран хардуерен криптомодул (HSM) с най-високо ниво на защита, а не в допълнително устройство, както е при стандартните електронни подписи, нито дори в самия телефон. Поради това няма значение дали ще загубите телефона си и на колко устройства ще го ползвате. Вашият мобилен телефон е само връзката с вашия “сейф”, където е тайният Ви ключ.

За създаването на подписа се използва нещо, което имате (Вашия телефон и частният ключ, съхранен в “сейфа”) и нещо което знаете (Вашия ПИН код). За всяко влизане в приложението и подписване на документ ще се изисква да въведете ПИН код или друга биометрия, с която телефонът ви разполага (пръстов отпечатък, лицева картина, ирисова биометрия, гласова снимка и т.н.), а при всяко извършено подписване се изпраща известяващо съобщение.

Доколкото квалифицираният електронен подпис на Евротръст се създава дистанционно, в система, до която нямат достъп нито потребителя, нито доставчикът на електронната услуга, както и поради факта, че се използват два канала - за създаването на документа и за неговото подписване, системата практически е имунизирана срещу хакерски атаки.

Освен изложеното, дейността на Евротръст и нейните служители е застрахована от водеща европейска застрахователна компания срещу всички рискове за професионална небрежност с високо ниво на застрахователно покритие.

За какво може да се използва електронния подпис на Евротръст?

С електронен подпис можете да подписвате всичко, което в момента се налага да подписвате на хартия, но чрез него разполагате с много повече удобства. С електронната идентификация от Евротръст можете да си спестите личното явяване пред компаниите и държавните институции, интегрирани с нас. Научи повече
x

С електронен подпис можете да подписвате всичко, което в момента се налага да подписвате на хартия, но чрез него разполагате с много повече удобства. Можете да подписвате от разстояние, от всяка точка на света, по всяко време на денонощието с удостоверено време на подписване и гаранция за непроменимост на съдържанието.

С него можете да подпишете пълномощни, договори, декларации и всякакви други документи като физическо лице, но с него може да подадете данъчната си декларация, заявление в търговския регистър или молби за всякакви административни услуги към държавните институции.

Чрез системата за идентификация на Евротръст може да сключите договор за наем, да откриете дистанционно банкова сметка, да сключите застраховка или да си смените мобилния номер от телеком оператора, без да напускате стола, на който седите.

Особено предимство има решението на Евротръст за компаниите, които желаят да преминат към новата ера на обслужване на клиентите – изцяло дигитално. То им дава и уникален инструмент за вътрешните отношения със служителите – заповеди, трудови договори, зявления за отпуски и пр.

Мога ли да инсталирам приложението на повече от един телефон или таблет?

Да, приложението на Евротръст може да инсталира на неограничен брой устройства. Научи повече
x

Да, приложението на Евротръст за подписване може да инсталира на неограничен брой устройства (таблети и смартфони). Те са само връзка с Вашия ключ за създаване на електронен подпис, който се пази в защитен криптосървър. Чувствителна информация не се запазва на крайното устройство, поради което броят на устройствата, които ще ползвате не е ограничен.

Ами ако си загубя мобилния телефон или някой го открадне?

Няма проблем! Вашият подпис е защитен и с него не може да се злоупотреби. Просто вземете друг телефон или таблет и деактивирайте загубеното устройството. Когато инсталирате отново приложението, ще виждате същата информация и ще подписвате без промени. Научи повече
x

Проблем няма. За да се активирате приложението е необходим ПИН, пръстов отпечатък, лицева или друга биометрия, с които можете да защитите достъпа. Комбинирането на няколко фактора за достъп дава гаранция за неприкосновеност на профила Ви.

За по-голяма сигурност, разполагате и с незабавен механизъм да деактивирате загубеното или откраднато устройство. Тогава приложението не може да се достъпи.

Винаги разполагате и с възможност да се обадите на телефоните в Евротръст и да бъде ограничен профилът Ви и прекратени издадените квалифицирани удостоверения.

Аз съм собственик на (служител във) фирма. Мога ли да подписвам служебни документи и договори?

Разбира се! Електронният подпис е винаги личен. Можете да подпишете в лично качество или в качеството на служител във фирма. Научи повече
x

Разбира се! Електронният подпис е винаги личен. Важно е качеството в което при конкретното подписване лицето го използва. Така може да подпишете в лично качество или в качеството на служител във фирма.

Приложението на Евротръст позволява издаване на квалифицирани удостоверения за електронни подписи и чрез вписване на юридически лица в удостоверенията. С електронния подпис на Евротръст можете да подписвате всякакви документи с Ваши партньори, служители, клиенти с лекота, леснота и необвързани от време и разстояние.

Валиден ли е квалифицирания електронен подпис и в Европейския съюз?

Напълно! Можете да подписвате документи спрямо лица, които са извън България. Научи повече
x

Да, Евротръст е сертифициран Квалифициран доставчик на удостоверителни услуги по смисъла на Регламент 910/2014, който важи за всички държави членки на Европейския съюз.

Всички удостоверявания от Евротръст са валидни и се признават автоматично в целия Европейски съюз.

Как защитавате личните ми данни?

Евротръст защитава вашите лични данни с най-високото ниво на сигурност, за което притежава съответните удостоверения. В допълнение никаква конфиденциална или чувствителна информация не се запазва на телефона ви. Научи повече
x

Евротръст е регистриран администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни според изискванията на закона (удостоверение No. 415994), включително за нуждите на отдалчена видеоидентификация. Поддържаните регистри за обработка на лични данни са с най-високото възможно ниво на сигурност.

Електронния подпис от Евротръст е клауд-базиран. Никаква конфиденциална или чувствителна информация не се запазва на смарт устройството Ви. В действителност имате възможност да подписвате през няколко устройства (таблети, смартфони), на които решите да инсталирате приложението.

Има ли назначено Длъжностно лице, отговорно за защита на данните в Евротръст?

Във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета относно защитата на физическите л ... Научи повече
x

Във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) „Евротръст Технолъджис“ АД има назначено Длъжностно лице, отговорно за защита на данните.

За въпроси, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 можете да използвате имейл адрес: dpo@evrotrust.com, както и телефон: + 359 2 448 58 58.

x

Удостоверението за квалифициран електронен подпис, издавано от Евротръст, е валидно за срок от 2 години. След това можете да заявите издаването на ново квалифицирано удостоеверение през мобилното приложение безплатно.

Как да прекратя удостоверението за електронния ми подпис?

През мобилното приложение чрез слайдване от дясно наляво върху избраното удостоверение. Научи повече
x

Удостоверението за квалифициран електронен подпис може да се прекрати през мобилното приложение незабавно чрез слайдване от дясно наляво върху избраното удостоверение.

Получавам съобщение “Устройството Ви не е съвместимо с това приложение”?

Устройството ви трябва да има минимално необходима версия на операционна система: За iPhone това е iOS 10 и Android 5 за останалите устройства. Научи повече
x

Можете да проверите версията на своята ОС и дали имате възможност за обновяването от Настройките на устройството.

  • За Android устройство: Настройки -> Актуализации на софтуер
  • За iOS устройство: Настройки/Settings -> Общи/General -> Софтуер актуализации/Software Update

Забравих си ПИН кода, какво да правя?

Следвайте инструкциите за възстановяване на ПИНА Научи повече
x

За устройство с Андроид: Деинсталирайте приложението и го свалете отново. Изберете Вход. Когато въведете грешен ПИН ще Ви даде възможност “Възстанови ПИН". Изберете я и следвате стъпките. След като отговорите на трите тайни въпроса, които сте въвели при създаването на профила ще имате възможност да създадете нов ПИН код. Ако имате проблем със следването на тези стъпки, обадете ни се.

Загубих телефона си, как да деактивирам устройство?

Няма проблем! Вашият подпис е защитен и с него не може да се злоупотреби. Просто вземете друг телефон или таблет и деактивирайте загубеното устройството. Когато инсталирате отново приложението, ще виждате същата информация и ще подписвате без промени. Научи повече
x

Ако Ви се случи да загубите устройство с инсталирано на него приложение, не се притеснявайте. Вземете друго устройство и свалете приложението.

Влезте в профила си от Начало > Настройки > Списък с устройства

Можете да деактивирате отдалечено всички устройства, на които профилът Ви е активен. След това от Настройки -> Деактивиране на устройството можете да се отпишете и от текущото устройство.

Може ли някой да злоупотреби със снимката на личната ми карта?

Не, личните Ви данни са защитени. Евротръст е задължен по закон да ви идентифицира, за да ви издаде електронен подпис. Сертифицирани сме да боравим с тези данни. Освен това снимката не се пази в телефона, а чрез криптирана връзка се предава към сигурната среда на Евротръст. Научи повече
x

Евротръст е администратор на лични данни с особен статут и сертифициран доставчик на удостоверителни услуги, който чрез криптирана връзка приема и обработва входните данни от устройствата на потребителите си в сигурна среда.

Ще загубя ли данните си, ако изтрия приложението на Евротръст от телефона си?

Не. Нито изтриването на приложението, нито деактивирането на устройствот ще премахнат данни от профила Ви. Когато инсталирате отново приложението и влезнете с ПИН кода си, ще виждате отново историята на подписаните документи. Единствено, ако деактивирате профила си, вашите данни повече няма да бъдат достъпни. Научи повече
x

От Начало -> Настройки -> Деактивиране на устройство се отписва профила Ви от текущото устройство.
От Начало -> Профил -> Деактивиране на профил се изтрива профила, което означава че вече няма да сте клиент на Евротръст и достъпа до подписаните от Вас документи не може да бъде възстановен, те остават налични само в архива на Евротръст.

Какви документи са ми нужни, за да стана ваш клиент?

Единствено лична карта. Международен паспорт или дипломатически паспорт също се приемат. Научи повече
x

За да се идентифицирате пред Евротръст и да получите отдалечено квалифицирано удостоверение за електронен подпис ви е необходимо да притежавате валиден документ за самоличност - лична карта, международен паспорт или дипломатически паспорт.

Свидетелството за управление на МПС не може да се използва за удостоверяване на самоличността.

Как да изпратя документ за подпис към друг човек или фирма?

Документ за подпис можете да изпратите по два начина – през портала на Евротръст или през мобилното приложение.Можете да ... Научи повече
x

Документ за подпис можете да изпратите по два начина – през портала на Евротръст или през мобилното приложение.

Можете да изпратите за подпис документ, който сте запазили във файловата система на своя компютър или в някое от популярните облачни решения за съхранение на файлове Dropbox, iCloud, OneDrive, Google Drive и др.

x

Препоръчваме ви да конвертирате вашите документи в PDF, за да бъдат подписани с вграден електронен подпис (PADES). В противен случай подписът ще бъде прикачен към документа в p7s формат (CADES).

PDF e формат на Adobe Acrobat, четим безплатно с Adobe Acrobat Reader и с редица други безплатни програми.

От Miscrosoft Word и Excel можете да запазите документ в PDF формат от менюто File/ Save as (Запази като)

x

Приложението позволява изпращането на няколко файла едновременно. Допустим е избор дали файловете да бъдат подписани едновременно като пакет (във формат CADES) или всеки от файловете да бъде подписан поотделно, макар и с една оторизация. При отделно подписване файловете в PDF формат ще бъдат подписани с вграден подпис (PADES), а тези в други формати – с прикачен подпис (CADES).

Как да проверя дали един документ е подписан?

За да проверите дали един документ е подписан с електронен подпис, можете да го отворите с безплатната програма Adobe Ac ... Научи повече
x

За да проверите дали един документ е подписан с електронен подпис, можете да го отворите с безплатната програма Adobe Acrobat Reader, а в горния край ще излезе надпис Signed and all signatures are valid/Подписан и всички сертификати са валидни. При натискане на бутона в горния десен ъгъл на екрана (Signature Panel), се отваря веригата на удостоверения за проверка на подписа.

Може ли да изпратя документ за е-подпис до няколко човека?

Да. След подписа от първия получател, системата ще изпрати документа на следващия получател автоматично. Научи повече
x

Да, системата поддържа подписване от повече от едно лице с квалифициран подпис. От портала за подписване може да направите избор за изпращане на документа за подписване на повече от едно лице. Системата последователно изпраща документите на указаните лица за подписване, в избраната последователност. Документа с всички необходими положени подписи се достъпва от секцията “Изпратени” на портала.

x

Да, доколкото вие можете да изаявите Вашата воля електронно и да подпишете с квалифициран подпис, това не ограничава другата страна да състави и подпише своето изявление в писмена форма, на хартиен носител. Ако волеизявленията съвпадат, то договорът ще е напълно валидно сключен.

Какво е квалифициран електронен подпис?

С електронен подпис се подписват електронни документи. Той е аналог на ръчно положения подпис на хартия. Квалифицирания е-подпис е най-сигурния и законово обезпечен механизъм за това. Научи повече
x

Квалифицираният електронен подпис е информация, чрез която може да се провери дали един електронен документ е създаден точно от вас и дали не е променян.

За да се създаде електронен подпис трябва да притежавате тайно число за създаване на подписа (частен ключ) и кореспондиращо нетайно число за проверка (публичен ключ).

Тайното число се съхранява от Евротръст по защитен начин на сървър и се достъпва по криптиран начин посредством мобилно приложение чрез Вашия ПИН, пръстов отпечатък или лицево разпознаване.

Публичният ключ е удостоверен в специално квалифицирано удостоверение – официален електронен документ, който е публично достъпен за проверка и чрез който всеки, който получи подписан от Вас документ може да провери дали подписът е положен от Вас

Има 3 вида електронни подписа: обикновен, усъвършенстван и квалифициран. Обикновения подпис е например вашия подпис, положен с електронна химикалка. Той има най-малка правна сила. Усъвършенствания подпис е например подписа с токен в онлайн банкиране. Той има правна сила, ако и двете страни са съгласни да изразяват волята си с него. Квалифицирания електронен подпис се издава от доставчик на удостоверителни услуги. Той е приравнен със саморъчния подпис по силата на Регламент на ЕС и се издава според най-високите нива на сигурност.

Какво е удостоверение за електронен подпис?

Вашия е-подпис се издава на база вашето Удостоверение или Сертификат за електронен подпис. Научи повече
x

Вашия е-подпис се издава на база вашето Удостоверение или Сертификат за електронен подпис. Ако направим аналог с хартиените документи, удостоверието е химикалката, с която подписвате, а подписа е това, което остава върху документа.

Как да отворя или запиша документ в PDF формат?

Ако не можете да отворите PDF документ на вашия компютър, инсталирайте Adobe Acrobat Reader от тук https://get.adobe.com ... Научи повече
x

Ако не можете да отворите PDF документ на вашия компютър, инсталирайте Adobe Acrobat Reader от тук https://get.adobe.com/reader/.

Можете да създадете PDF документ чрез избор на File/ Save as от най-масовите програми за обработка на документи MS Word, MS Excel или безплатно тук http://topdf.com/ или тук http://www.primopdf.com/.

Задайте въпрос