Често задавани въпроси

Какво означава “квалифицирана препоръчана електронна поща”?

С цел създаване на аналог на препоръчаната поща или нотариалните покани, които се използват широко в “хартиеният” свят, ... Научи повече
x

С цел създаване на аналог на препоръчаната поща или нотариалните покани, които се използват широко в “хартиеният” свят, за удостоверяване на източника и времето на изпращането и връчването на електронни съобщения както и на техния интегритет, е създадена услугата “електронна препоръчана поща”. Чрез нея може да връчвате на други лица документи, директно на мобилните им телефони. Връчването на съобщения чрез тази услуга има същата правна стойност като официално връчване, според чл.43 и 44 на Регламент 910/2014 на ЕК

Какво значи “стойност на трансакция” при квалифициран електронен подпис?  

Във всяко квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис се посочва „Стойност на трансакция“, до която Евротръст отговаря за вреди към увредените лица, в случай че е действало недобросъвестно при издаване на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КЕП). Научи повече
x

Във всяко квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис се посочва „Стойност на трансакция“, до която Евротръст отговаря за вреди към увредените лица, в случай че е действало недобросъвестно при издаване на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КЕП). Според Политиките на Евротръст, компанията извършва определен кръг от проверки, за да издаде стандартно квалифицирано удостоверение през мобилно приложение Evrotrust. По подразбиране то покрива отговорност до 20 000 евро. Вие не заплащате абсолютно нищо. Например, ако Евротръст е издало квалифицирано удостоверение за КЕП на друго лице, а не на истинския автор, като е действало недобросъвестно и при неспазване на Политиките и Практиките си при издаването на удостоверението, то ще отговаря за вреди спрямо увредените лица от незаконосъобразното използване на подписа до тази сума – 20000 евро.

Декларации, заявления и други, при които не може да се определи стойността на трансакцията, могат спокойно да се подписват с КЕП, придружен с квалифицирано удостоверение със стойност на трансакцията до 20000 евро, без от това да възникват каквито и да било задължения или отговорности за Вас.

Какво става, ако искате да подпишете документ с материална стойност над този лимит?

Интеграционните партньори на Евротръст имат възможност по своя преценка да ви изпращат за подпис документи с по-висока материална стойност, по които е необходимо подписване с КЕП, придружен с квалифицирано удостоверение за такава по-висока стойност. Например, ако е необходимо да подпишете договор за лизинг за вашият чисто нов автомобил, тогава приложението ще ви уведоми, че нямате удостоверение с достатъчно висока стойност на трансакцията и ще ви попита дали желаете такова да бъде издадено. При ваше потвърждение, Евротръст ще издаде напълно отдалечено ново удостоверение с по-висока стойност на трансакцията (до 100 000 евро, до 250 000 евро или неограничено). Разходът за такива подписвания са за сметка на компанията, която ви изпраща документа за подпис. Вие не заплащате абсолютно нищо. В този случай отговорността на Евротръст за недобросъвестно поведение ще е за тази по-висока стойност.

Какво става, ако все пак подпишете документ по сделка с по-висока стойност с КЕП, придружен от квалифицирано удостоверение на стойност до 20 000 евро?

В този случай отговорността на Евротръст за вреди от недобросъвестното си поведение ще се ограничи до този лимит.

Техническа информация: Атрибутът в квалифицираното удостоверение, който отразява вписаното ограничение на стойността на трансакцията е “id-etsi-qcs-QcLimitValue”, в съответствие с изискванията наETSI EN 319 412-5.

Въпрос – e-uslugi.mvr.bg - КАК ДА ИЗПОЛЗВАМ ЕВРОТРЪСТ ЗА ВХОД И ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОРТАЛА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА МВР?

За да използвате Евротръст като средство за вход и подаване на заявление, следвайте стъпките: Научи повече
x

За да използвате електронните услуги на МВР с Евротръст е необходимо:

 • да сте регистриран потребител в приложението Evrotrust;
 • да направите регистрация в сайта: https://e-uslugi.mvr.bg/ - с имейл и парола.

След като сте изпълнили горните две условия, продължете със следващите 10 стъпки:

1. Влезте в профила си в сайта на МВР - с имейл и парола

2. Добавете средство за автентикация към профила от „Средства за автентикация“.

3. След избиране на „Средства за автентикация“ се зарежда страница за Управление на средства за автентикация.

4. Изберете раздел „е-Автентикация“.

5. Натиснете „+ Добави средство за идентификация“.

6. Отваря се прозорец, в който трябва да изберете доставчик за идентификация. Изберете Евротръст.

7. Въведете своето ЕГН. Ще получите заявка за вход в мобилното приложение Evrotrust на телефона си. Потвърдете я.

8. След успешно добавяне на средството за идентификация излезте изцяло от профила си в сайтана МВР.

9. Отново влезте в системата, но този път изберете „Вход чрез е- Автентикация“

10. Вече можете да заявите желаната услуга от каталога, като следвате стъпките описани в нея.

! ВАЖНОМВР събира информация за ЕГН от подписа. За да подадете успешно което и да е заявление е необходимо да си издадете удостоверение с включен ЕГН - безплатно. Ако нямате издадено, системата на МВР ще ви върне грешка и ще ви прикани да си издадете такова. Как става това:

Отворете приложението Evrotrust от мобилния си телефон на начален екран. За издаване на ново удостоверение трябва да отидете най-долу в секция „Удостоверения“ -> натиснете бутона „+“ по средата на екрана -> изберете „Е-подпис“ -> проверете дали е маркиран слайд бутона за включване на ЕГН (по подразбиране е активен) -> натиснете бутона „Издай“. Сертификатът се издава автоматично. До няколко секунди ще имате активен втори сертификат с включено ЕГН.

АЗ СЪМ СОБСТВЕНИК НА (СЛУЖИТЕЛ ВЪВ) ФИРМА. МОГА ЛИ ДА ПОДПИСВАМ СЛУЖЕБНИ ДОКУМЕНТИ И ДОГОВОРИ?

Отговорът е да! Стига в документа да е споменато в какво качество ще подписвате (уравител, изп. директор и т.н.) Научи повече
x

Електронният подпис винаги е личен, както дефинира и Регламент 910/2014 и както е при работа с документи на хартия. Дори когато се подписвате на хартия вие нямате различен почерк на подписа в качеството си физическо и представител на юридическо лице – подписът ви винаги е еднакъв. В каква роля подписва лицето – като физическо лице или представител на юридическо лице, следва да се търси в самия документ, който се подписва (Например „Аз, Иван Иванов, в качеството си на управител на фирма…“). Представителната власт на лицето и правомощието му да подписва от името на компанията следва да се удостовери в търговския регистър или в друг документ.

Необходим ли е квалифициран електронен печат на фирмата ми, когато подписвам с квалифициран електронен подпис?

Не. Съгласно съображение (58) от Регламент (ЕС) No 910/2014 когато за дадена трансакция се изисква квалифициран електрон ... Научи повече
x

Не. Съгласно съображение (58) от Регламент (ЕС) No 910/2014 когато за дадена трансакция се изисква квалифициран електронен печат от юридическо лице, квалифицираният електронен подпис на упълномощения представител на юридическото лице следва да се приема равностойно.

Регистрация на домейн в register.bg

За да подпишете ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМЕЙНИ с мобилен КЕП, следвайте стъпките: Научи повече
x
 1. Влезте в личния си портал https://portal.evrotrust.com/ след успешна регистрация в приложението Evrotrust. Въведете идентификатор (ЕГН, телефон или имейл), с който сте регистрирани в приложението;
 2. Отворете мобилното приложение (на телефона си), за да потвърдите входа в портала;
 3. За получател въведете ваш идентификатор – ЕГН;
 4. Прикачете файлът, който искате да подпишете, задължително във формат PDF;
 5. Изберете “Advanced Options” и оставете “Attached”;
 6. Премахнете отметката на “Include Timestamp”;
 7. След изпращане, подпишете в мобилното приложение Evrotrust на телефона си;
 8. Можете да изтеглите подписания файл от раздел ИЗПРАТЕНИ в портала или от ИСТОРИЯ на подписаните документи в мобилното приложение.

Как да издам ПИК на НОИ онлайн?

За издаване на ПИК на НОИ онлайн, моля следвайте стъпките Научи повече
x

Отворете сайта: https://apps2.nssi.bg/epik/(S(txfrhhmvxsezrbmp5wl3pibp))/NSSIePIK.aspx

Внимание: Не излизайте от сайта, докато не минете през всички стъпки описани долу.

Стъпка 1 Въвеждане на телефонен номер за проверка във формат +359ххххххххх

Стъпка 2 Кликнете върху 2. Искане за издаване на ПИК

Стъпка 3 е подпис в нашето приложение Evrotrust, в секция Документи, чрез натискане на зеления бутон.

Стъпка 4 е отново в браузъра. Кликнете върху 3. Издаване на ПИК.

Стъпка 5 Следва отново подпис в приложението Evrotrust със задължителен преглед на документа. Към него ще се върнете в Стъпка 7.

Стъпка 6 Последно, пак от компютъра, потвърдете, че сте подписали удостоверението чрез клик върху 4.Подписах Удостоверението за ПИК.

Стъпка 7 В приложението Evrotrust отворете секция Документи и изберете История от горния десен ъгъл. Отворете документа PIK Certificate от „Виж файл“ – вътре ще видите Вашият ПИК.

ИСУН – как да подпиша проект с Евротръст?

За помощ при подписването на проект за ИСУН, моля следвайте стъпките Научи повече
x
 • Изискване за формат P7s

В инструкциите на ИСУН пише p7s или подобен. P7s в Евротръст е формат .pkcs7, който също се приема в ИСУН.

 • Процедура

След попълване на Проект в ИСУН, се преминава към подписване. Системата генерира файл с разширение .isun. Той се сваля на компютър. В инструкциите се съдържат указания как да се подпише с флашка. Как се подписва с мобилен КЕП от Евротръст може да се види тук, включително как се сваля приложението https://www.evrotrust.com/landing/bg/a/neka-biznest-ne-spira-podpisvayte-elektronno

Стъпки:

 1. Отваря се нашия портал https://portal.evrotrust.com/
 2. Прилага се файла с разширение .isun
 3. Задължително се изключва Timestamp от Advanced options
 4. Подписва се чрез мобилното приложение Evrotrust
 5. Натиска се бутон Обнови в портала докато документа премине в статус „Подписан“ и се сваля файла с подписа. Той е във формат .pkcs7
 6. Това е файлът-подпис, който трябва да се прикачи обратно в ИСУН

Натиснете тук, за да видите как да работите с портала!

 • Detached/Attached подпис

Има 2 формата на подпис - вграден и като отделен файл (attached & detached)

През нашият портал PDF и XML файлове се подписват с вграден подпис. При тях файлът не се променя и си остава .pdf .xml , като подписът е вътре във файла.

Всички останали видове файлове се подписват с отделен подпис, като се създава отделен файл с разширение .pkcs7. Оригиналния файл и файлът с подписа вървят заедно.

Инструкции на ИСУН: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Default/Manual

МОГА ЛИ ДА ПОДПИСВАМ ДОКУМЕНТИ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР?

Да! Можете да подпишете различен тип заявления в електронния портал на Търговския регистър - регистриране на ЕООД/ООД, промяна на обстоятелства или подаване на годишен финансов отчет и много други. Научи повече
x

Можете да подпишете различен тип заявления в електронния портал на Търговския регистър - регистриране на ЕООД/ООД, промяна на обстоятелства или подаване на годишен финансов отчет и много други. За да използвате електронните услуги на Агенция по вписванията е необходимо:

1. Да имате ПИК на НАП или КЕП (електронен подпис) на смарт карта/флашка

2. Да се регистрирате в портала на Агенция по вписванията

3. След като вече имате регистрация (акаунт), влезте с Вашето име и парола

4. Сега е нужно да свържете Вашия ПИК или КЕП с акаунта, за да имате достъп до заявяване на услугите

5. Вече може да влезете в акаунта си чрез някой от бутоните:

6. Изберете услуга от бутона Регистри

След попълване на изискуемите данни в избраната от Вас услуга, ще имате възможност да подпишете електронно с Евротръст, чрез бутона „Премини към подписване“.

Изберете „Подпиши с мобилен подпис EvroTrust” (подаденото ЕГН в „Данни на заявителя“ трябва да е Вашето)

Ще получите автоматично заявка за подпис на телефона си, в мобилното приложение Evrotrust

Полезни линкове:

ПОМОЩ: Ръководство за използване на електронни услуги - https://portal.registryagency.bg/help/index.html

Портал за електронни услуги на Търговски регистър - https://portal.registryagency.bg/

Помощни видео материали - https://portal.registryagency.bg/video-lesson-list-cr

Заявяване на свидетелство за съдимост - онлайн

Следвайте стъпките и заявете онлайн през сайта на Министерство на правосъдието (https://cs.mjs.bg) Научи повече
x

Следвайте стъпките и заявете онлайн (https://cs.mjs.bg)

Стъпка 1: Изберете "Заявления"


Стъпка 2: Изберете "Продължи с Е-АВТ"


Стъпка 3: Изберете "Вход с Облачeн/Mобилен КЕП"


Стъпка 4: Въведете ЕГН и изберете "Вход с Евротръст"


Стъпка 5: Изберете "Ново заявление"

Стъпка 6: Завършете с избор на метод за плащане

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАСТРОЙКА НА СОФТУЕР ЗА РАБОТА В ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ.

Инсталация на BISS:Изтегляте и инсталирате Локална услуга за подписване BISS. Следвате стъпките за инсталацията. При усп ... Научи повече
x

Инсталация на BISS:

Изтегляте и инсталирате Локална услуга за подписване BISS. Следвате стъпките за инсталацията. При успешно инсталиране и стартиране на услугата ще се появят съобщение за стартиране на услугата за подписване и икона на апликацията в лентата задачи

От иконата имате избор на удостоверение от Карта/Токен (PKSC11) (по подразбиране) или Хранилище на Windows:

Тестово подписване и конфигурирация:

1.Изберете опцията „Тестово подписване“ в края на началната страница н

Единния портал за заявяване на електронни административни услуги.

2.Натискате върху бутона „Подпиши чрез смарт-карта“.

Ако сте избрали опция за Избор на Удостоверение от Хранилище на Windows, то пропуснете стъпки 3 и 4.

3.Ще се появи прозорец със съобщение „Изберете библиотеката на доставчика на подписа“.

4.Трябва да изберете файл с име cmp11.dll, който се намира в папка System32 на Системния диск (C:\Windows\System32)


5.Ще се появи съобщение да изберете сертификат.

6.При направен вече избор ще се появи прозорец със съобщението: „Следните данни ще бъдат подписани“.

7.При потвърждаване се появява поле за попълване на ПИН кода на удостоверението.

8.Ако подписването е успешно, се появява съобщението „Тестовото подписване приключи успешно.“

Мога ли да включа рождена дата или ЕГН в подписа си?

Да! Можете да включите ЕГН в подписа си чрез издаване на безплатно ново удостоверение с вписан единният Ви граждански номер. Научи повече
x

Да! Можете да включите ЕГН в подписа си чрез издаване на безплатно ново удостоверение с вписан единният Ви граждански номер. За да включите ЕГН в подписа си, трябва ръчно да издаде удостоверение, в което е включен ЕГН, следвайки стъпките. За по-добра ориентация можете да прегледате и помощното видео тук:

 1. Влезте в мобилното приложение, на началната страница най-отдолу има секция „Удостоверения“. Съветваме да прекратите вече издадените, за да не Ви объркват. В случай, че решите да ги запазите, можете да се ориентирате кое е удостоверението с включен ЕГН по датата на издаване.
 2. За прекратяване на удостоверение изберете това с активен статус, най-отдолу на екранa има бутон “Прекратяване“.
 3. За издаване на ново удостоверение трябва да натиснете бутона „+“ по средата на екрана, в секция „Удостоверения“ -> изберете „Е-подпис“ -> проверете дали е маркиран слайд бутона за включване на ЕГН (по подразбиране е активен) -> натиснете бутона „Издай“. Сертификатът се издава безплатно и автоматично. До няколко минути ще имате активен втори сертификат с включено ЕГН.

Моля, имайте предвид, че тази информация не фигурира във визуализацията на подписа и за да я проверите трябва да влезете в детайлите на сертификата. Ако желаете да го направите, отворете PDF документа с Adobe Reader, влезте в „Signature Panel“ (бутонът в горния десен ъгъл) и следвайте стъпките от картинката долу:

ПОДАВАНЕ НА ОНЛАЙН ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТНИ В БЮРОТО ПО ТРУДА С ЕВРОТРЪСТ

Регистрация в приложението Evrotrust1. Изтеглете приложението Evrotrust от Google Play (за Android) или App Store (за iOS).2. Преминете през процеса на регистрация и автоматична идентификация. Заснемете коректно и четимо документа си за самоличност. Ако изпитвате затруднения, може да прегледате видеото тук.3. След успешно завършване на идентификацията, преминете към компютър за изпълнение на следващите стъпки. Научи повече
x

Подаване на заявление до Бюрото по труда/Агенция по заетостта

1. Влезте в сайта https://egov.bg/
2. Изберете бутона “Моето пространство”.

3. Старитра се процес по електронна автентикация, който може да отнеме няколко минути на изчакване.

4. Изберете бутона “Вход с Облачен/Мобилен” КЕП

5. В появилия се прозорец въведете ЕГН и зберте бутана “Вход с Evrotrust“.

6. В приложението Evrotrust на телефона ще получите искане за потвърждение на входа. Потвърдете.

7. Вече сте в меню “Моето пространство”. Изберете “Заяви еУслуга”.

8. Изберете администрация “Агенция по заетостта”

9. Изберете услуга “1168 Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа”. Изчакайте зареждане на страницата.

10. Изберете бутон “Изтегли”, и запазете документ “116801ZVLNv01.pdf”.

11. Отворете документа с Adobe Reader и попълнете съответните данни. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка".

12. В браузъра отворете портала на Evrotrust https://portal.evrotrust.com/ и влезте в системата, като въведете ЕГН и потвърдите входа през телефона си. Помощ за работата с портала може да видите във видеото тук.

13. В раздел “Нов” попълнете вашето ЕГН и прикачете вече попълнения файл “116801ZVLNv01.pdf”, след което избирате бутона “Изпрати”.

14. Подпишете документа през приложението на Evrotrust на телефона си.

15. Изберете раздел “Изпратени” и обновете чрез бутон “Обнови” докато статусът на документа светне в зелено.

16. Изтеглете документа, като изберете надписа „PDF“.

17. Върнете се към браузъра в страницата с формите (https://eforms.egov.bg/eforms-portal/app/application.xhtml) и изберете бутона “Прикачи”, за да прикачите вече подписания файл. ВАЖНО! Името му трябва да е останало непроменено - “116801ZVLNv01.pdf”.

18. При необходимост, имате възможност да прикачите допълнителни документи към заявлението, като използвате бутон "Прикачи" в частта "Прикачване на допълнителни документи".

19. Изберете бутона “Подаване на заявление”, за да завършите процеса.

Бележка: Гореописаната процедура е за подаване на заявление в Бюрото по труда. Данните за изплащане на обезщетения ще бъдат изпратени автоматично към НОИ и НАП.

Какво е квалифициран електронен подпис?

С електронен подпис се подписват електронни документи. Той е аналог на ръчно положения подпис на хартия. Квалифицирания е-подпис е най-сигурния и законово обезпечен механизъм за това. Научи повече
x

Квалифицираният електронен подпис е информация, чрез която може да се провери дали един електронен документ е създаден точно от вас и дали не е променян.

За да се създаде електронен подпис трябва да притежавате тайно число за създаване на подписа (частен ключ) и кореспондиращо нетайно число за проверка (публичен ключ).

Тайното число се съхранява от Евротръст по защитен начин на сървър и се достъпва по криптиран начин посредством мобилно приложение чрез Вашия ПИН, пръстов отпечатък или лицево разпознаване.

Публичният ключ е удостоверен в специално квалифицирано удостоверение – официален електронен документ, който е публично достъпен за проверка и чрез който всеки, който получи подписан от Вас документ може да провери дали подписът е положен от Вас

Има 3 вида електронни подписа: обикновен, усъвършенстван и квалифициран. Обикновения подпис е например вашия подпис, положен с електронна химикалка. Той има най-малка правна сила. Усъвършенствания подпис е например подписа с токен в онлайн банкиране. Той има правна сила, ако и двете страни са съгласни да изразяват волята си с него. Квалифицирания електронен подпис се издава от доставчик на удостоверителни услуги. Той е приравнен със саморъчния подпис по силата на Регламент на ЕС и се издава според най-високите нива на сигурност.

Какво е удостоверение за електронен подпис?

Вашия е-подпис се издава на база вашето Удостоверение или Сертификат за електронен подпис. Научи повече
x

Вашия е-подпис се издава на база вашето Удостоверение или Сертификат за електронен подпис. Ако направим аналог с хартиените документи, удостоверието е химикалката, с която подписвате, а подписа е това, което остава върху документа.

Как мога да получа електронен подпис от Евротръст?

Издава се безплатно и не е необходимо да посещавате офис на Евротръст. Необходимо е единствено да свалите мобилното приложение на Евротръст и да се идентифицирате през камерата на вашия мобилен телефон. Научи повече
x

Квалифицираното удостоверение за електронен подпис на Евротръст се издава отдалчено и лесно, без нужда от посещаване на офис на компанията. Единственото, което е необходимо е валиден документ за самоличност и смарт устройство с работеща предна камера, свързан към интернет.

Можете да свалите и инсталирате приложението Evrotrust от App Store, Google Play или от официалния сайт на компанията www.evrotrust.com.

За издаването на квалифицирано удостоверение за електронен подпис законът изисква да бъдете идентифицирани. Чрез мобилното приложение това е автоматизиран процес, който отнема 2 минути. След това ведната ще Ви бъде издадено отдалечено квалифицираното удостоверение за подписване с електронен подпис.

Колко струва?

Издаването на електронния подпис и първите 3 подписвания са безплатни. След тях можете да изберете един от двата абонаментни плана. Научи повече
x

Свалянето и инсталирането на мобилното приложение на Евротръст е безплатно. Също така е безплатно и издаването на квалифицираното удостоверение за електронен подпис. С него идват и безплатен план, включващ 3 отдалечени електронни подписвания или отдалечени идентификации.

След използването им, всеки може да се абонира за един от двата достъпни абонамента - План 5 или План 100 - в зависимост от честотата на използване. План 5 включва 5 подписа или идентификации на месец, а План 100 - 100 подписа или идентификации на месец.

Когато Евортръст е интегриран с доставчик на услуги – банка, застрахователна компания, мобилен оператор и др., тогава подписванията и идентификациите са безплатни за потребителя.

Какви устройства и софтуер трябва да имам?

За да подписвате електронно с Евротръст е необходимо да притежавате единствено ваше лично смарт устройство – мобилен телефон или таблет. Научи повече
x

Необходимо е да притежавате единствено смарт устройство – мобилен телефон или таблет. Приложението се поддържа за операционни системи iOS и Android.
Минимална поддържана версия на операционна система:
iOS v.12 и следващи.
Аndroid v.5 и следващи.


Общи изисквания:

- предна и задна камера
- автофокус на камерата
- микрофон
- accelerometer
- wifi модул
- да поддържа faketouch ако няма истински touch screen
- да поддържа портретна ориентация (portrait screen)
- да поддържа OpenGL ES 2.0
- да е с процесор работещ с групи инструкции arm64-v8a или armeabi-v7a

Можете да проверите версията на своята операционна система от меню настройки:

За Android устройство: Настройки -> Актуализации на софтуер
За iOS устройство: Настройки -> Общи -> Софтуер актуализации


Съдаването на електронните документи става с познатия софтуер – Word, Excel, Adobe, Pages и т.н. Изпращането на документа за подпис става лесно, удобно и бързо през всички браузъри. Вече не е нужно инсталиране на специални допълнителни устройства, карточетци, софтуер, нито специални технически познания.

КАК ДА ЗАЛИЧА ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ И ДА ПРЕКРАТЯ ОТНОШЕНИЯ С ЕВРОТРЪСТ

От Начало -> Настройки -> Профил -> Деактивиране на профил се изтрива профила, което означава че вече няма да сте клиент на Евротръст и достъпа до подписаните от Вас документи не може да бъде възстановен, те остават налични само в архива на Евротръст. Ако сте забравили ПИН кода си, моля пишете на office@evrotrust.com с молба за деактивиране на профил, като посочите ваш ЕГН, телефон или имейл, с които е направена регистрацията. Научи повече
x

Чрез Приложението на „Евротръст Технолъджис“ АД (Евротръст) вие можете да деактивирате/изтриете профила си. По този начин Вие прекратявате Договора си с Евротръст.

Изтриването на профил става по следния начин: Начало -> Настройки -> Профил -> Деактивиране на профил. С активирането на тази възможност вече няма да сте клиент на Евротръст и всички Ваши лични данни ще бъдат заличени от системата. Информация за Вас ще остане налична само в архива на Евротръст. Ако сте забравили ПИН кода си, моля пишете на office@evrotrust.com с молба за деактивиране на профил, като посочите ваш ЕГН, телефон или имейл, с които е направена регистрацията.

Съобразно изискванията на действащото законодателство, които се прилагат към нашата дейност, Евротръст като квалифициран доставчик на удостоверителни услуги има задължението да съхранява цялата информация, събирана във връзка с предоставянето на удостоверителни услуги за целия период на предоставяне на съответната услуга и за срок от 10 години след нейното прекратяване в съответствие с чл. 21, ал. 3 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) във връзка с чл. 24, пар. 2, б „з“ от Регламент (ЕС) 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар. Видно от самия закон, както и от съдържанието на нашата Политика за защита на личните данни (т. 7.2) нашето задължение да съхраняваме тези данни не отпада с прекратяване на Вашия договор с нас, преустановяване на ползването на услугата и деактивирането на профила Ви. Това задължение се прилага към нас независимо от факта, че сте ползвали нашите услуги само за кратък период. В тази връзка ние нямаме право да изпълним Вашето искане за изтриване на личните данни от нашите регистри, тъй като с изпълнението му бихме извършили грубо нарушение на действащото законодателство и конкретно на нашите законови задължения като доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги.

В допълнение, Ви предоставям следната информация:

Съдържанието на нашата Политика за защита на лични данни (публикувана на сайта на Евротръст) е съобразено с изискванията на чл. 13 от Регламент (ЕС) 679/2016. Едно от изискванията съобразно чл. 13, ал. 2, б. „б“ на Регламент (ЕС) 679/2016 е да предоставим информация на субектите на данни (в случая на нашите клиенти) относно съществуването на право да се изиска от администратор (в случая Евротръст) достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните или право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните. Поради тази причина и в нашата Политика за защита на лични данни се съдържа информация за всички тези права. Нито едно от тези права, обаче, не е абсолютно – всяко едно от тях е приложимо само тогава, когато са налице основанията, предвидени в Регламент (ЕС) 679/2016.Именно поради тази причина в т. 8.4 от нашата Политика за защита на лични данни е изрично посочено, че „Вие имате право да поискате изтриване на Ваши данни, ако са налице основанията за това, предвидени в Регламент (ЕС) 679/2016”.

Конкретно, относно правото на изтриване в Регламент (ЕС) 679/2016 е предвидено, че то не е приложимо, когато обработването е необходимо „за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора“. В случая към Евротръст като администратор се прилага именно такова правно задължение, предвидено едновременно и в ЗЕДЕУУ и в Регламент (ЕС) 910/2014. В този случай, правото Ви на изтриване може да бъде упражнено след отпадане на нашето правно задължение да съхраняваме данните, т.е. след изтичане на посочения срок, ако Евротръст не ги е изтрило. Евротръст е въвело и прилага необходимите мерки и механизми, с които гарантира, че данните се съхраняват само и единствено в указаните в Политика за защита на личните данни срокове.

Какъв тип файлове и документи мога да подписвам през мобилното приложение?

С Attached (вграден) подпис можете да подписвате само PDF и XML файлове. С Detached подпис можете да подпишете на практика всеки тип файл, като след подписване ще изтеглите файл с разширение .PKCS7. Научи повече
x

За подписване на pdf и xml файлове е препоръчително да се използва функцията Attached, като тя е активна по подразбиране за тези разширения. За всички останали типове файлове се използва функцията на Advanced Options -> Detached.

С разширение .pkcs7 могат да бъдат подписани всички типове файлове – pdf, xml, doc(Word), xlsx(Excel), csv, изображения и т.н. Това става с функцията за Detached подпис от менюто Advanced Options. За да стигнете до там:

 1. влезте в уеб портала като потвърдите входа през мобилното приложение на Евротръст;
 2. автоматично ще се отвори раздел Нов/New;
 3. въведете вашето ЕГН като получател;
 4. прикачете само един файл за подпис;
 5. изберете чекбокса с опцията Advanced Options;
 6. изберете Detached.

Необходим ми е електронно подписан документ във формат PKCS7

Можете лесно да получите подпис на файл във формат .pkcs7, като през уеб портала изпратите документ за подпис до себе си с функцията Advanced Options -> Detached. Научи повече
x

С разширение .pkcs7 могат да бъдат подписани всички типове файлове – pdf, xml, doc(Word), xlsx(Excel), csv,изображения и т.н. Това става с функцията за Detached подпис от менюто Advanced Options. За да стигнете до там:

 1. влезте в уеб портала като потвърдите входа през мобилното приложение на Евротръст;
 2. автоматично ще се отвори раздел Нов/New;
 3. въведете вашето ЕГН като получател;
 4. прикачете само един файл за подпис;
 5. изберете чекбокса с опцията Advanced Options;
 6. изберете Detached.

От коя дата подписаният документ влиза в сила?

За дата на подписване се взема датата обозначена в последния положен подпис, а влизането в сила може да бъде указано и с бъдеща дата. Научи повече
x

В електронния подпис от Евротръст е вграден Qualified Timestamp (квалифициран печат за време). Той се вижда и в щампата в края на документа. Часът е в Zulu time (UTC).

При няколко подписващи, за дата на подписване (постигане на съгласие между всички страни) се приема последният положен подпис и Тimestamp в документа. Фактически, дори и да има дата в документа, квалифицирания печат за време я коригира и за дата на подписване се счита тази дата. Датата на влизане в сила може да се зададе при попълване на документа. Всички данни за попълване следва да се направят преди документа да достигне приложението, когато ние гарантираме неговата непроменяемост.

Как да изтрия/деактивирам профила си?

Влезте в приложението на Evrotrust и изберете Настройки > Профил > Деактивиране на профил. Научи повече
x

Влезте в приложението на Evrotrust и изберете Настройки > Профил > Деактивиране на профил.

За устройство с Android: Натискате трите бели линии в горния ляв ъгъл на екрана. Избирате Настройки. Избирате Профил. В долната част на екрана избирате опцията на Деактивиране на профил. Потвърдете от бутона Продължи.

За устройство с iOS: Избирате Настройки. Избирате Профил. В долната част на екрана избирате опцията на Деактивиране на профил. Потвърдете от бутона Продължи.

ВАЖНО! При деактивация на профила се изтриват всички документи от историята. Подписаните от Вас документи вече няма да са достъпни! Все пак можете да се обърнете към изпращача, за да Ви изпрати подписан екземпляр.

Как да видя каква е стойността на трансакцията в подписан PDF документ?

Отворете PDF документа с Adobe Reader и следвайте поредността на стъпките от картинката долу: Научи повече
x

Отворете PDF документа с Adobe Reader и следвайте поредността на стъпките от картинката долу:

Необходим ли е подпис на всяка страница от документа?

Не! Електронният подпис обхваща целия документ и разпределението по страници е само за удобство при прочитането. Научи повече
x

За разлика от хартиения вариант на документа, където сме свикнали да ни приканват за три имена и подпис под всяка страница, в дигиталния формат това не е нужно, тъй като цялото съдържание на документа се криптира и съответно подписът се полага на целия документ. Всъщност, електронният подпис е невидим, а визуализацията на подписа в края на документа не е задължителен елемент, но е прието да се използва за по-лесно ориентиране на потребителя. Информацията за детайлите в сертификата и подписа може да се отвори и чрез бутона Signature Panel в горния десен ъгъл на подписания PDF документ, когато се разглежда с Adobe Reader. Валидността на всички подписани документи може да се проверява и с услугата за валидация на е-подписи от Евротръст или на друг доставчик на удостоверителни услуги.

Защо часът във визуализацията на подписа се разминава с реалния час на подписване?

Часът в пописа е в Zulu time (UTC). Ако искате да пресметнете часът в България, прибавете +2 или +3 часа. Научи повече
x

Часът в пописа е в Zulu time (UTC). Ако искате да пресметнете часът в България, прибавете +2 или +3 часа.

Във визуализацията на подписа, за времето, което Timestamp използва се взема предвид UTC и се изписва по общоприетия Zulu формат. Затова и непосредствено след часа, в дясно, се вижда една малка буква „z”, която обозначава Zulu time. Времето в България се пресмята с прибавяне на +2 или +3 часа, в зависимост от това дали документът е подписан в зимно или лятно часово време. Можете да видите времето на подпис във Вашата часова зона като отворите документа с Adobe Reader и кликнете върху визуализацията на подписа, намираща се в най-долния ляв ъгъл на документа, а след това изберете Signature Properties. Вижте картинките долу:

Не получавам SMS с код за потвърждение на телефона.

Проверете отново дали сте въвели правилно номера си. Научи повече
x

Проверете отново дали сте въвели правилно номера си. Необходимо е номерът да започва с +359, както ви подсказва и системата. Най-често причината за неполучаване е загуба или слаб обхват на мрежата. Ако не получавате веднага SMS кодът, моля не се опитвайте да изпращате заявката многократно, а изчакайте. Ако все пак това се е случило и получите накуп няколко SMS кода, то използвайте последния получен. Ако в рамките на 10 минути не получите код, моля да се обърнете към нашия център за поддръжка.

Втората по честота причина е да не сте получили пуш известие на телефона за полученото съобщение. В този случай трябва да влезете в приложението за SMS-и и да проверите там за съобщението с кода.

Автоматичната видеоидентификация не ме разпознава.

Застанете с лице към светлината, за да се вижда добре лицето Ви. Научи повече
x

Застанете с лице към светлината, за да се вижда добре лицето Ви. Уверете се, че светлината не идва отстрани. При по-стара лична карта и съответно по-стара снимка на нея е възможно системата да не Ви разпознае. Ако това продължи да се случва, изберете зелената слушалка, за да говорите с Оператор. Оператори са налични само в работно време.

Не мога да заснема личната си карта.

Първо се заснема гърба на личната карта, за да се разчете MRZ кода, намиращ се най-долу. Научи повече
x

Първо се заснема гърба на личната карта, за да се разчете MRZ кода, намиращ се най-долу. Поставете личната си карта върху тъмен фон неподвижно, като се стараете цялата да влезе в кадър. След заснемане на гърба, обърнете картата и заснемете лицето по същия начин. Системата приема само лична карта или паспорт. Идентификация не може да се направи с документи за временно пребиваване, документ за постоянно пребиваване или ЛНЧ.

Получавам съобщение “Устройството Ви не е съвместимо с това приложение”?

Устройството ви трябва да има минимално необходима версия на операционна система: За iPhone това е iOS 10 и Android 5 за останалите устройства. Научи повече
x

Можете да проверите версията на своята ОС и дали имате възможност за обновяването от Настройките на устройството.

 • За Android устройство: Настройки -> Актуализации на софтуер
 • За iOS устройство: Настройки/Settings -> Общи/General -> Софтуер актуализации/Software Update

Забравих си ПИН кода, какво да правя?

Следвайте инструкциите за възстановяване на ПИНА Научи повече
x

За устройство с Андроид: Деинсталирайте приложението и го свалете отново. Изберете Вход. Когато въведете грешен ПИН ще Ви даде възможност “Възстанови ПИН". Изберете я и следвате стъпките. След като отговорите на трите тайни въпроса, които сте въвели при създаването на профила ще имате възможност да създадете нов ПИН код. Ако имате проблем със следването на тези стъпки, обадете ни се.

Загубих телефона си, как да деактивирам устройство?

Няма проблем! Вашият подпис е защитен и с него не може да се злоупотреби. Просто вземете друг телефон или таблет и деактивирайте загубеното устройството. Когато инсталирате отново приложението, ще виждате същата информация и ще подписвате без промени. Научи повече
x

Ако Ви се случи да загубите устройство с инсталирано на него приложение, не се притеснявайте. Вземете друго устройство и свалете приложението.

Влезте в профила си от Начало > Настройки > Списък с устройства

Можете да деактивирате отдалечено всички устройства, на които профилът Ви е активен. След това от Настройки -> Деактивиране на устройството можете да се отпишете и от текущото устройство.

Може ли някой да злоупотреби със снимката на личната ми карта?

Не, личните Ви данни са защитени. Евротръст е задължен по закон да ви идентифицира, за да ви издаде електронен подпис. Сертифицирани сме да боравим с тези данни. Освен това снимката не се пази в телефона, а чрез криптирана връзка се предава към сигурната среда на Евротръст. Научи повече
x

Евротръст е администратор на лични данни с особен статут и сертифициран доставчик на удостоверителни услуги, който чрез криптирана връзка приема и обработва входните данни от устройствата на потребителите си в сигурна среда.

Ще загубя ли данните си, ако изтрия приложението на Евротръст от телефона си?

Не. Нито изтриването на приложението, нито деактивирането на устройствот ще премахнат данни от профила Ви. Когато инсталирате отново приложението и влезнете с ПИН кода си, ще виждате отново историята на подписаните документи. Единствено, ако деактивирате профила си, вашите данни повече няма да бъдат достъпни. Научи повече
x

От Начало -> Настройки -> Деактивиране на устройство се отписва профила Ви от текущото устройство.
От Начало -> Профил -> Деактивиране на профил се изтрива профила, което означава че вече няма да сте клиент на Евротръст и достъпа до подписаните от Вас документи не може да бъде възстановен, те остават налични само в архива на Евротръст.

Какви документи са ми нужни, за да стана ваш клиент?

Единствено лична карта. Международен паспорт или дипломатически паспорт също се приемат. Научи повече
x

За да се идентифицирате пред Евротръст и да получите отдалечено квалифицирано удостоверение за електронен подпис ви е необходимо да притежавате валиден документ за самоличност - лична карта, международен паспорт или дипломатически паспорт.

Свидетелството за управление на МПС не може да се използва за удостоверяване на самоличността.

Как да изпратя документ за подпис към друг човек или фирма?

Документ за подпис можете да изпратите по два начина – през портала на Евротръст или през мобилното приложение.Можете да ... Научи повече
x

Документ за подпис можете да изпратите по два начина – през портала на Евротръст или през мобилното приложение.

Можете да изпратите за подпис документ, който сте запазили във файловата система на своя компютър или в някое от популярните облачни решения за съхранение на файлове Dropbox, iCloud, OneDrive, Google Drive и др.

Задайте въпрос