Имате нужда от повече информация?

Често Задавани Въпроси

Какво е електронна идентификация и за какво се използват квалифицираните удостоверителни услуги?

Електронната идентификация се използва за отдалечено идентифициране на потребители пред държавни органи, банки, застрахователи, лизингови компании, телекоми, финансови институции и други организации. Тя елиминира нуждата от посещение на физически офис за предоставяне на лични документи.

Квалифицираният електронен подпис може да се използва за подписване на електронни документи със същата юридическа стойност като саморъчно поставен подпис. Такива документи може да са заявления за услуги на ел. правителство, договори, декларации, пълномощни и др.

Квалифицирано електронно връчване се използва за изпращане и получаване на електронни документи и съдържание със същата правна стойност като препоръчана поща. По този начин банка може сигурно да ви изпрати договор за откриване на сметка или държавната администрация може да ви изпрати сертификат за получена услуга.

Какви са ползите при ползване на Evrotrust?

Решението на Evrotrust е базирано на регулирана услуга на европейско ниво. То е правно обвързващо навсякъде в Европа, без нужда изрично да е признато от местните власти. Достъпно е за крайния потребител чрез най-разпространеното устройство – мобилния телефон. Ползва се чрез нашата мобилна апликация или в интеграция с друга платформа чрез SDK. Времето за регистрация е по-малко от 2 минути. Прави възможно отдалеченото регистриране на нови клиенти в екосистемата еднократно, след което последващите идентификации са само на клик разстояние. Методът за отдалечена идентификация е сертифициран под eIDAS и има същото ниво на сигурност като при физическо присъствие. Решението ни е регулирано в ЕС, като отговарящо на нуждите на AML/KYC във всички държави членки, Албания, Северна Македония и др. Може да се използва не само за идентификация, но и за целите на дигиталната трансформация като подписване на договори, декларации, платежни нареждания и всеки друг обвързващ документ с електронен подпис. Включва и функционалност за квалифицирано удостоверение за време, представляващо доказателство за времето на събитията в дигитална среда. Evrotrust може да се използва и за електронно връчване на документ или съдържание използвайки услуга за квалифицирано електронно връчване, директно до мобилното приложение на крайния потребител. Създаденото фактическо доказателство е правно обвързващо. Идентификацията и удостоверителните услуги са обезпечени със застраховка за отговорност. 

Какво е квалифициран електронен подпис?

Съществуват три вида електронни подписи: обикновен, усъвършенстван и квалифициран.

Обикновен електронен подпис: пример за обикновен електронен подпис е подписа, който полагате с електронна писалка. Той е с най-ниска правна стойност.

Усъвършенстван електронен подпис: този подпис има правна сила, стига и двете страни да са съгласни да направят волеизявление чрез него.

Квалифициран електронен подпис: издава се от квалифициран доставчик на удостоверителни услуги, следвайки стриктни процедури, законови изисквания и одити за съответствие. Сертификатите се издават съгласно най-високите стандарти за сигурност и под надзора на държавния регулатор. КЕП има същата правна стойност като ръчно положен подпис според Регулация 910/2014 (eIDAS ). Идентичността на собственика на сертификата е потвърдена отдалечено със същата правна сила както при физическо присъствие. Подписващият и свързаните страни са защитени от закона. Статусът на доставчика на удостоверителната услуга може да бъде проверен в доверителен списък на ЕС

Какви файлове и документи мога да подписвам с Evrotrust?

С  ‘attached’ подпис може да подписвате PDF и XML файлове, с ‘detached’ подпис може да подписвате всеки тип файл. Ние поддържаме и двете опции.

Колко струва за крайния потребител?

Изтеглянето и инсталиране на мобилното приложение на Evrotrust е безплатно, както и издаването на сертификата за квалифициран електронен подпис. Потребителският профил има 3 безплатни електронни подписа.

Допълнителни планове са налични в мобилното приложение в меню „Абонаменти“.

Ако Evrotrust е интегриран с доставчик на услуга, например банка, застраховател, мобилен оператор – тогава подписите и идентификацията за работа с този доставчик са безплатни за крайния потребител.