Често задавани въпроси

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАСТРОЙКА НА СОФТУЕР ЗА РАБОТА В ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ.

Инсталация на BISS:Изтегляте и инсталирате Локална услуга за подписване BISS. Следвате стъпките за инсталацията. При усп ... Научи повече
x

Инсталация на BISS:

Изтегляте и инсталирате Локална услуга за подписване BISS. Следвате стъпките за инсталацията. При успешно инсталиране и стартиране на услугата ще се появят съобщение за стартиране на услугата за подписване и икона на апликацията в лентата задачи

От иконата имате избор на удостоверение от Карта/Токен (PKSC11) (по подразбиране) или Хранилище на Windows:

Тестово подписване и конфигурирация:

1.Изберете опцията „Тестово подписване“ в края на началната страница н

Единния портал за заявяване на електронни административни услуги.

2.Натискате върху бутона „Подпиши чрез смарт-карта“.

Ако сте избрали опция за Избор на Удостоверение от Хранилище на Windows, то пропуснете стъпки 3 и 4.

3.Ще се появи прозорец със съобщение „Изберете библиотеката на доставчика на подписа“.

4.Трябва да изберете файл с име cmp11.dll, който се намира в папка System32 на Системния диск (C:\Windows\System32)


5.Ще се появи съобщение да изберете сертификат.

6.При направен вече избор ще се появи прозорец със съобщението: „Следните данни ще бъдат подписани“.

7.При потвърждаване се появява поле за попълване на ПИН кода на удостоверението.

8.Ако подписването е успешно, се появява съобщението „Тестовото подписване приключи успешно.“

Мога ли да включа рождена дата или ЕГН в подписа си?

Да! Можете да включите ЕГН в подписа си чрез издаване на безплатно ново удостоверение с вписан единният Ви граждански номер. Научи повече
x

Да! Можете да включите ЕГН в подписа си чрез издаване на безплатно ново удостоверение с вписан единният Ви граждански номер. За да включите ЕГН в подписа си, трябва ръчно да издаде удостоверение, в което е включен ЕГН, следвайки стъпките. За по-добра ориентация можете да прегледате и помощното видео тук:

 1. Влезте в мобилното приложение, на началната страница най-отдолу има секция „Удостоверения“. Съветваме да прекратите вече издадените, за да не Ви объркват. В случай, че решите да ги запазите, можете да се ориентирате кое е удостоверението с включен ЕГН по датата на издаване.
 2. За прекратяване на удостоверение изберете това с активен статус, най-отдолу на екранa има бутон “Прекратяване“.
 3. За издаване на ново удостоверение трябва да натиснете бутона „+“ по средата на екрана, в секция „Удостоверения“ -> изберете „Е-подпис“ -> проверете дали е маркиран слайд бутона за включване на ЕГН (по подразбиране е активен) -> натиснете бутона „Издай“. Сертификатът се издава безплатно и автоматично. До няколко минути ще имате активен втори сертификат с включено ЕГН.

Моля, имайте предвид, че тази информация не фигурира във визуализацията на подписа и за да я проверите трябва да влезете в детайлите на сертификата. Ако желаете да го направите, отворете PDF документа с Adobe Reader, влезте в „Signature Panel“ (бутонът в горния десен ъгъл) и следвайте стъпките от картинката долу:

ПОДАВАНЕ НА ОНЛАЙН ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТНИ В БЮРОТО ПО ТРУДА С ЕВРОТРЪСТ

Регистрация в приложението Evrotrust1. Изтеглете приложението Evrotrust от Google Play (за Android) или App Store (за iOS).2. Преминете през процеса на регистрация и автоматична идентификация. Заснемете коректно и четимо документа си за самоличност. Ако изпитвате затруднения, може да прегледате видеото тук.3. След успешно завършване на идентификацията, преминете към компютър за изпълнение на следващите стъпки. Научи повече
x

Подаване на заявление до Бюрото по труда/Агенция по заетостта

1. Влезте в сайта https://egov.bg/
2. Изберете бутона “Моето пространство”.

3. Старитра се процес по електронна автентикация, който може да отнеме няколко минути на изчакване.

4. Изберете бутона “Вход с Облачен/Мобилен” КЕП

5. В появилия се прозорец въведете ЕГН и зберте бутана “Вход с Evrotrust“.

6. В приложението Evrotrust на телефона ще получите искане за потвърждение на входа. Потвърдете.

7. Вече сте в меню “Моето пространство”. Изберете “Заяви еУслуга”.

8. Изберете администрация “Агенция по заетостта”

9. Изберете услуга “1168 Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа”. Изчакайте зареждане на страницата.

10. Изберете бутон “Изтегли”, и запазете документ “116801ZVLNv01.pdf”.

11. Отворете документа с Adobe Reader и попълнете съответните данни. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка".

12. В браузъра отворете портала на Evrotrust https://portal.evrotrust.com/ и влезте в системата, като въведете ЕГН и потвърдите входа през телефона си. Помощ за работата с портала може да видите във видеото тук.

13. В раздел “Нов” попълнете вашето ЕГН и прикачете вече попълнения файл “116801ZVLNv01.pdf”, след което избирате бутона “Изпрати”.

14. Подпишете документа през приложението на Evrotrust на телефона си.

15. Изберете раздел “Изпратени” и обновете чрез бутон “Обнови” докато статусът на документа светне в зелено.

16. Изтеглете документа, като изберете надписа „PDF“.

17. Върнете се към браузъра в страницата с формите (https://eforms.egov.bg/eforms-portal/app/application.xhtml) и изберете бутона “Прикачи”, за да прикачите вече подписания файл. ВАЖНО! Името му трябва да е останало непроменено - “116801ZVLNv01.pdf”.

18. При необходимост, имате възможност да прикачите допълнителни документи към заявлението, като използвате бутон "Прикачи" в частта "Прикачване на допълнителни документи".

19. Изберете бутона “Подаване на заявление”, за да завършите процеса.

Бележка: Гореописаната процедура е за подаване на заявление в Бюрото по труда. Данните за изплащане на обезщетения ще бъдат изпратени автоматично към НОИ и НАП.

Какво значи “стойност на трансакция” при квалифициран електронен подпис?  

Във всяко удостоверение за електронен подпис се посочва „Стойност на трансакция“, до която то е валидно и до която подписът ще има значение на квалифициран подпис. Според Политиките на Евротръст, стандартното квалифицирано удостоверение, издавано през приложението на Евротръст покрива стойност на трансакцията до 20 000 евро. Тази сума определя и прага на нашата отговорност, в случай на неправомерно ползване на услугата. Научи повече
x

Във всяко удостоверение за електронен подпис се посочва „Стойност на трансакция“, до която то е валидно и до която подписът ще има значение на квалифициран подпис. Отвъд нея този подпис няма да се счита за квалифициран, а за обикновен или усъвършенстван. Според Политиките на Евротръст, компанията извършва определен кръг от проверки, за да издаде стандартно квалифицирано удостоверение през мобилното приложение. По подразбиране то покрива правна валидност на подписа при стойност на трансакцията до 20 000 евро.Тази сума е за ваша информация и определя прагът на нашата отговорност. Вие не заплащате абсолютно нищо. Тази сума определя и прага на нашата отговорност, в случай на неправомерно ползване на услугата. Например, ако взимате кредит от банка от 15 000 евро, можете да подпишете своя договор с него с КЕП, за който е издадено квалифицирано удостоверение със стойност на трансакцията до 20000 евро. Над тази сума трябва да се ползват квалифицирани удостоверения с по-висока стойност на трансакциите. Декларации, заявления и други, при които не може да се определи стойността на трансакцията, могат спокойно да се подписват с КЕП, придружен с квалифицирано удостоверение със стойност на трансакцията до 20000 евро.

Какво става, ако искате да подпишете документ с материална стойност над дози лимит? Интеграционните партньори на Евротръст имат възможност по своя преценка да ви изпращат за подпис документи с по-висока материална стойност, по които е необходимо подписване с КЕП, придружен с квалифицирано удостоверение за такава по-висока стойност. Например, ако е необходимо да подпишете договор за лизинг за вашият чисто нов автомобил, тогава приложението ще ви уведоми, че нямате удостоверение с достатъчно висока стойност на трансакцията и ще ви попита дали желаете такова да бъде издадено. При ваше потвърждение, Евротръст ще издаде напълно отдалечено ново удостоверение с по-висока стойност на трансакцията (до 100 000 евро, до 250 000 евро или неограничено). Разходът за такива подписвания са за сметка на компанията, която ви изпраща документа за подпис. Вие не заплащате абсолютно нищо.

Какво става, ако все пак подпишете документ по сделка с по-висока стойност с КЕП, придружен от квалифицирано удостоверение на стойност до 20 000 евро? В този случай електронният подпис няма да се счита за квалифициран, а за обикновен или усъвършенстван. Отговорността се носи изцяло от титуляря на издаденото удостоверение.

Техническа информация: Атрибутът в квалифицираното удостоверението, който отразява вписаното ограничение на стойнсотта на трансакцията е “id-etsi-qcs-QcLimitValue”, в съответствие с изискванията на ETSI EN 319 412-5.

Какво е квалифициран електронен подпис?

С електронен подпис се подписват електронни документи. Той е аналог на ръчно положения подпис на хартия. Квалифицирания е-подпис е най-сигурния и законово обезпечен механизъм за това. Научи повече
x

Квалифицираният електронен подпис е информация, чрез която може да се провери дали един електронен документ е създаден точно от вас и дали не е променян.

За да се създаде електронен подпис трябва да притежавате тайно число за създаване на подписа (частен ключ) и кореспондиращо нетайно число за проверка (публичен ключ).

Тайното число се съхранява от Евротръст по защитен начин на сървър и се достъпва по криптиран начин посредством мобилно приложение чрез Вашия ПИН, пръстов отпечатък или лицево разпознаване.

Публичният ключ е удостоверен в специално квалифицирано удостоверение – официален електронен документ, който е публично достъпен за проверка и чрез който всеки, който получи подписан от Вас документ може да провери дали подписът е положен от Вас

Има 3 вида електронни подписа: обикновен, усъвършенстван и квалифициран. Обикновения подпис е например вашия подпис, положен с електронна химикалка. Той има най-малка правна сила. Усъвършенствания подпис е например подписа с токен в онлайн банкиране. Той има правна сила, ако и двете страни са съгласни да изразяват волята си с него. Квалифицирания електронен подпис се издава от доставчик на удостоверителни услуги. Той е приравнен със саморъчния подпис по силата на Регламент на ЕС и се издава според най-високите нива на сигурност.

Какво е удостоверение за електронен подпис?

Вашия е-подпис се издава на база вашето Удостоверение или Сертификат за електронен подпис. Научи повече
x

Вашия е-подпис се издава на база вашето Удостоверение или Сертификат за електронен подпис. Ако направим аналог с хартиените документи, удостоверието е химикалката, с която подписвате, а подписа е това, което остава върху документа.

Как мога да получа електронен подпис от Евротръст?

Издава се безплатно и не е необходимо да посещавате офис на Евротръст. Необходимо е единствено да свалите мобилното приложение на Евротръст и да се идентифицирате през камерата на вашия мобилен телефон. Научи повече
x

Квалифицираното удостоверение за електронен подпис на Евротръст се издава отдалчено и лесно, без нужда от посещаване на офис на компанията. Единственото, което е необходимо е валиден документ за самоличност и смарт устройство с работеща предна камера, свързан към интернет.

Можете да свалите и инсталирате приложението Evrotrust от App Store, Google Play или от официалния сайт на компанията www.evrotrust.com.

За издаването на квалифицирано удостоверение за електронен подпис законът изисква да бъдете идентифицирани. Чрез мобилното приложение това е автоматизиран процес, който отнема 2 минути. След това ведната ще Ви бъде издадено отдалечено квалифицираното удостоверение за подписване с електронен подпис.

Колко струва?

Издаването на електронния подпис и първите 5 подписвания за една година са безплатни. След тях можете да изберете един от двата абонаментни плана. Научи повече
x

Свалянето и инсталирането на мобилното приложение на Евротръст е безплатно. Също така е безплатно и издаването на квалифицираното удостоверение за електронен подпис. С него идват и безплатен план, включващ 5 отдалечени електронни подписвания или отдалечени идентификации в рамките на 1 година.

След използването им, всеки може да се абонира за един от двата достъпни плана - бизнес или неограничен, в зависимост от честотата на използване. Единият включва 5 подписвания или идентификации на месец, а другият - неограничен брой.

Когато Евортръст е интегриран с доставчик на услуги – банка, застрахователна компания, мобилен оператор и др., тогава подписванията и идентификациите са безплатни за потребителя.

Какви устройства и софтуер трябва да имам?

За да подписвате електронно с Евротръст е необходимо да притежавате единствено ваше лично смарт устройство – мобилен телефон или таблет. Научи повече
x

Необходимо е да притежавате единствено смарт устройство – мобилен телефон или таблет. То се използва за подписване. Приложението се поддържа за операционни системи iOS (версия 10.0 и сл.) и Android (версия 5.0 и сл.).


Общи детайлни изисквания:
- версия минимум Android 5
- задна камера
- предна камера
- автофокус на камерата
- микрофон
- accelerometer
- wifi модул
- да поддържа faketouch ако няма истински touch screen
- да поддържа портретна ориентация (portrait screen)
- да поддържа OpenGL ES 2.0
- да е с процесор работещ с групи инструкции arm64-v8a или armeabi-v7a

Можете да проверите версията на своята ОС и дали имате възможност за обновяването от Настройките на устройството.
За Android устройство: Настройки -> Актуализации на софтуер
За iOS устройство: Настройки/Settings -> Общи/General -> Софтуер актуализации/Software Update


Съдаването на електронните документи става с познатия софтуер – Word, Excel, Adobe, Pages и т.н. Изпращането на документа за подпис става лесно, удобно и бързо през всички браузъри. Вече не е нужно инсталиране на специални допълнителни устройства, карточетци, софтуер, нито специални технически познания.

Законен ли е електронният подпис на Евротръст?

Да, напълно законен е и има същата правна сила като саморъчния подпис. Евротръст е доставчик на удостоверителни услуги и има пълния набор от сертификати от европейски и български институции. Научи повече
x

Квалифицираният електронен подпис има същата правна стойност като саморъчния подпис, положен на хартия. Това произтича от чл.25, т.2 на Регламент (ЕС) 910/2014 и правилото е валидно за цяла Европа.

За да може да издава удостоверения за квалифициран електронен подпис, Евротръст е придобило специален статут на квалифициран доставчик на удостоверителни услуги. Той е сертифициран от френски независим проверяващ орган (LSTI) и е вписан в регистъра на Европейската комисия.

Сигурен ли е електронният подпис на Евротръст?

Напълно! Електронният подпис на Евротръст предлага несравнимо високо ниво на сигурност. Подписа не се пази в самото устройство на телефона, а в отдалечен защитен криптомодул. Подписва се двуканално. Можете да защитите всеки ваш подпис освен с ПИН, с ваш отпечатък, разпознаване на лице и др. Научи повече
x

Отдалеченият квалифициран електронен подпис на Евротръст предлага много по-високо ниво на сигурност от стандартните електронни подписи, създавани на смарт-карти.

Електронният подпис се създава чрез криптографски алгоритми за шифриране и дешифриране чрез използване на криптографски ключове. При електронните подписи на смарт карти, частният ключ за създаване на подписа се съхранява на допълнително устройство, което изисква знания, инсталиране на драйвъри и зависимост от конкретен компютър.

Разработената от Евротръст технология дава възможност частният ключ да се съхранява в отдалечен клауд-базиран хардуерен криптомодул (HSM) с най-високо ниво на защита, а не в допълнително устройство, както е при стандартните електронни подписи, нито дори в самия телефон. Поради това няма значение дали ще загубите телефона си и на колко устройства ще го ползвате. Вашият мобилен телефон е само връзката с вашия “сейф”, където е тайният Ви ключ.

За създаването на подписа се използва нещо, което имате (Вашия телефон и частният ключ, съхранен в “сейфа”) и нещо което знаете (Вашия ПИН код). За всяко влизане в приложението и подписване на документ ще се изисква да въведете ПИН код или друга биометрия, с която телефонът ви разполага (пръстов отпечатък, лицева картина, ирисова биометрия, гласова снимка и т.н.), а при всяко извършено подписване се изпраща известяващо съобщение.

Доколкото квалифицираният електронен подпис на Евротръст се създава дистанционно, в система, до която нямат достъп нито потребителя, нито доставчикът на електронната услуга, както и поради факта, че се използват два канала - за създаването на документа и за неговото подписване, системата практически е имунизирана срещу хакерски атаки.

Освен изложеното, дейността на Евротръст и нейните служители е застрахована от водеща европейска застрахователна компания срещу всички рискове за професионална небрежност с високо ниво на застрахователно покритие.

За какво може да се използва електронния подпис на Евротръст?

С електронен подпис можете да подписвате всичко, което в момента се налага да подписвате на хартия, но чрез него разполагате с много повече удобства. С електронната идентификация от Евротръст можете да си спестите личното явяване пред компаниите и държавните институции, интегрирани с нас. Научи повече
x

С електронен подпис можете да подписвате всичко, което в момента се налага да подписвате на хартия, но чрез него разполагате с много повече удобства. Можете да подписвате от разстояние, от всяка точка на света, по всяко време на денонощието с удостоверено време на подписване и гаранция за непроменимост на съдържанието.

С него можете да подпишете пълномощни, договори, декларации и всякакви други документи като физическо лице, но с него може да подадете данъчната си декларация, заявление в търговския регистър или молби за всякакви административни услуги към държавните институции.

Чрез системата за идентификация на Евротръст може да сключите договор за наем, да откриете дистанционно банкова сметка, да сключите застраховка или да си смените мобилния номер от телеком оператора, без да напускате стола, на който седите.

Особено предимство има решението на Евротръст за компаниите, които желаят да преминат към новата ера на обслужване на клиентите – изцяло дигитално. То им дава и уникален инструмент за вътрешните отношения със служителите – заповеди, трудови договори, зявления за отпуски и пр.

Мога ли да инсталирам приложението на повече от един телефон или таблет?

Да, приложението на Евротръст може да инсталира на неограничен брой устройства. Научи повече
x

Да, приложението на Евротръст за подписване може да инсталира на неограничен брой устройства (таблети и смартфони). Те са само връзка с Вашия ключ за създаване на електронен подпис, който се пази в защитен криптосървър. Чувствителна информация не се запазва на крайното устройство, поради което броят на устройствата, които ще ползвате не е ограничен.

Ами ако си загубя мобилния телефон или някой го открадне?

Няма проблем! Вашият подпис е защитен и с него не може да се злоупотреби. Просто вземете друг телефон или таблет и деактивирайте загубеното устройството. Когато инсталирате отново приложението, ще виждате същата информация и ще подписвате без промени. Научи повече
x

Проблем няма. За да се активирате приложението е необходим ПИН, пръстов отпечатък, лицева или друга биометрия, с които можете да защитите достъпа. Комбинирането на няколко фактора за достъп дава гаранция за неприкосновеност на профила Ви.

За по-голяма сигурност, разполагате и с незабавен механизъм да деактивирате загубеното или откраднато устройство. Тогава приложението не може да се достъпи.

Винаги разполагате и с възможност да се обадите на телефоните в Евротръст и да бъде ограничен профилът Ви и прекратени издадените квалифицирани удостоверения.

Аз съм собственик на (служител във) фирма. Мога ли да подписвам служебни документи и договори?

Разбира се! С електронния подпис можете да подпишете в лично качество или като служител/представител на фирма. Научи повече
x

Разбира се! Електронният подпис е винаги на физическо лице, но е важно качеството, в което лицето го използва да подпише в конкретен случай.
Така може да се подпише документ в лично качество или в качеството на служител или представител във фирма. Когато се използва в служебно качесто, електронният подпис може да се използва в отношения и с външни партньори, но и по повод вътрешните отношения във фирмата - заявления за отпуски, заповеди и т.н.

Валиден ли е квалифицирания електронен подпис и в Европейския съюз?

Напълно! Можете да подписвате документи спрямо лица, които са извън България. Научи повече
x

Да, Евротръст е сертифициран Квалифициран доставчик на удостоверителни услуги по смисъла на Регламент 910/2014, който важи за всички държави членки на Европейския съюз.

Всички удостоверявания от Евротръст са валидни и се признават автоматично в целия Европейски съюз.

Виж тук списък с поддържани държави и документи за самоличност (Списъка подлежи на непрекъсната актуализация)

Как защитавате личните ми данни?

Евротръст защитава вашите лични данни с най-високото ниво на сигурност, за което притежава съответните удостоверения. В допълнение никаква конфиденциална или чувствителна информация не се запазва на телефона ви. Научи повече
x

Евротръст е регистриран администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни според изискванията на закона (удостоверение No. 415994), включително за нуждите на отдалчена видеоидентификация. Поддържаните регистри за обработка на лични данни са с най-високото възможно ниво на сигурност.

Електронния подпис от Евротръст е клауд-базиран. Никаква конфиденциална или чувствителна информация не се запазва на смарт устройството Ви. В действителност имате възможност да подписвате през няколко устройства (таблети, смартфони), на които решите да инсталирате приложението.

Има ли назначено Длъжностно лице, отговорно за защита на данните в Евротръст?

Във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета относно защитата на физическите л ... Научи повече
x

Във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) „Евротръст Технолъджис“ АД има назначено Длъжностно лице, отговорно за защита на данните.

За въпроси, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 можете да използвате имейл адрес: dpo@evrotrust.com, както и телефон: + 359 2 448 58 58.

Какъв тип файлове и документи мога да подписвам през мобилното приложение?

С Attached (вграден) подпис можете да подписвате само PDF и XML файлове. С Detached подпис можете да подпишете на практика всеки тип файл, като след подписване ще изтеглите файл с разширение .PKCS7. Научи повече
x

За подписване на pdf и xml файлове е препоръчително да се използва функцията Attached, като тя е активна по подразбиране за тези разширения. За всички останали типове файлове се използва функцията на Advanced Options -> Detached.

С разширение .pkcs7 могат да бъдат подписани всички типове файлове – pdf, xml, doc(Word), xlsx(Excel), csv, изображения и т.н. Това става с функцията за Detached подпис от менюто Advanced Options. За да стигнете до там:

 1. влезте в уеб портала като потвърдите входа през мобилното приложение на Евротръст;
 2. автоматично ще се отвори раздел Нов/New;
 3. въведете вашето ЕГН като получател;
 4. прикачете само един файл за подпис;
 5. изберете чекбокса с опцията Advanced Options;
 6. изберете Detached.

Необходим ми е електронно подписан документ във формат PKCS7

Можете лесно да получите подпис на файл във формат .pkcs7, като през уеб портала изпратите документ за подпис до себе си с функцията Advanced Options -> Detached. Научи повече
x

С разширение .pkcs7 могат да бъдат подписани всички типове файлове – pdf, xml, doc(Word), xlsx(Excel), csv,изображения и т.н. Това става с функцията за Detached подпис от менюто Advanced Options. За да стигнете до там:

 1. влезте в уеб портала като потвърдите входа през мобилното приложение на Евротръст;
 2. автоматично ще се отвори раздел Нов/New;
 3. въведете вашето ЕГН като получател;
 4. прикачете само един файл за подпис;
 5. изберете чекбокса с опцията Advanced Options;
 6. изберете Detached.

От коя дата подписаният документ влиза в сила?

За дата на подписване се взема датата обозначена в последния положен подпис, а влизането в сила може да бъде указано и с бъдеща дата. Научи повече
x

В електронния подпис от Евротръст е вграден Qualified Timestamp (квалифициран печат за време). Той се вижда и в щампата в края на документа. Часът е в Zulu time (UTC).

При няколко подписващи, за дата на подписване (постигане на съгласие между всички страни) се приема последният положен подпис и Тimestamp в документа. Фактически, дори и да има дата в документа, квалифицирания печат за време я коригира и за дата на подписване се счита тази дата. Датата на влизане в сила може да се зададе при попълване на документа. Всички данни за попълване следва да се направят преди документа да достигне приложението, когато ние гарантираме неговата непроменяемост.

Как да изтрия/деактивирам профила си?

Влезте в приложението на Evrotrust и изберете Настройки > Профил > Деактивиране на профил. Научи повече
x

Влезте в приложението на Evrotrust и изберете Настройки > Профил > Деактивиране на профил.

За устройство с Android: Натискате трите бели линии в горния ляв ъгъл на екрана. Избирате Настройки. Избирате Профил. В долната част на екрана избирате опцията на Деактивиране на профил. Потвърдете от бутона Продължи.

За устройство с iOS: Избирате Настройки. Избирате Профил. В долната част на екрана избирате опцията на Деактивиране на профил. Потвърдете от бутона Продължи.

ВАЖНО! При деактивация на профила се изтриват всички документи от историята. Подписаните от Вас документи вече няма да са достъпни! Все пак можете да се обърнете към изпращача, за да Ви изпрати подписан екземпляр.

Как да видя каква е стойността на трансакцията в подписан PDF документ?

Отворете PDF документа с Adobe Reader и следвайте поредността на стъпките от картинката долу: Научи повече
x

Отворете PDF документа с Adobe Reader и следвайте поредността на стъпките от картинката долу:

Необходим ли е подпис на всяка страница от документа?

Не! Електронният подпис обхваща целия документ и разпределението по страници е само за удобство при прочитането. Научи повече
x

За разлика от хартиения вариант на документа, където сме свикнали да ни приканват за три имена и подпис под всяка страница, в дигиталния формат това не е нужно, тъй като цялото съдържание на документа се криптира и съответно подписът се полага на целия документ. Всъщност, електронният подпис е невидим, а визуализацията на подписа в края на документа не е задължителен елемент, но е прието да се използва за по-лесно ориентиране на потребителя. Информацията за детайлите в сертификата и подписа може да се отвори и чрез бутона Signature Panel в горния десен ъгъл на подписания PDF документ, когато се разглежда с Adobe Reader. Валидността на всички подписани документи може да се проверява и с услугата за валидация на е-подписи от Евротръст или на друг доставчик на удостоверителни услуги.

Защо часът във визуализацията на подписа се разминава с реалния час на подписване?

Часът в пописа е в Zulu time (UTC). Ако искате да пресметнете часът в България, прибавете +2 или +3 часа. Научи повече
x

Часът в пописа е в Zulu time (UTC). Ако искате да пресметнете часът в България, прибавете +2 или +3 часа.

Във визуализацията на подписа, за времето, което Timestamp използва се взема предвид UTC и се изписва по общоприетия Zulu формат. Затова и непосредствено след часа, в дясно, се вижда една малка буква „z”, която обозначава Zulu time. Времето в България се пресмята с прибавяне на +2 или +3 часа, в зависимост от това дали документът е подписан в зимно или лятно часово време. Можете да видите времето на подпис във Вашата часова зона като отворите документа с Adobe Reader и кликнете върху визуализацията на подписа, намираща се в най-долния ляв ъгъл на документа, а след това изберете Signature Properties. Вижте картинките долу:

Не получавам SMS с код за потвърждение на телефона.

Проверете отново дали сте въвели правилно номера си. Научи повече
x

Проверете отново дали сте въвели правилно номера си. Необходимо е номерът да започва с +359, както ви подсказва и системата. Най-често причината за неполучаване е загуба или слаб обхват на мрежата. Ако не получавате веднага SMS кодът, моля не се опитвайте да изпращате заявката многократно, а изчакайте. Ако все пак това се е случило и получите накуп няколко SMS кода, то използвайте последния получен. Ако в рамките на 10 минути не получите код, моля да се обърнете към нашия център за поддръжка.

Втората по честота причина е да не сте получили пуш известие на телефона за полученото съобщение. В този случай трябва да влезете в приложението за SMS-и и да проверите там за съобщението с кода.

Автоматичната видеоидентификация не ме разпознава.

Застанете с лице към светлината, за да се вижда добре лицето Ви. Научи повече
x

Застанете с лице към светлината, за да се вижда добре лицето Ви. Уверете се, че светлината не идва отстрани. При по-стара лична карта и съответно по-стара снимка на нея е възможно системата да не Ви разпознае. Ако това продължи да се случва, изберете зелената слушалка, за да говорите с Оператор. Оператори са налични само в работно време.

Не мога да заснема личната си карта.

Първо се заснема гърба на личната карта, за да се разчете MRZ кода, намиращ се най-долу. Научи повече
x

Първо се заснема гърба на личната карта, за да се разчете MRZ кода, намиращ се най-долу. Поставете личната си карта върху тъмен фон неподвижно, като се стараете цялата да влезе в кадър. След заснемане на гърба, обърнете картата и заснемете лицето по същия начин. Системата приема само лична карта или паспорт. Идентификация не може да се направи с документи за временно пребиваване или ЛНЧ.

Получавам съобщение “Устройството Ви не е съвместимо с това приложение”?

Устройството ви трябва да има минимално необходима версия на операционна система: За iPhone това е iOS 10 и Android 5 за останалите устройства. Научи повече
x

Можете да проверите версията на своята ОС и дали имате възможност за обновяването от Настройките на устройството.

 • За Android устройство: Настройки -> Актуализации на софтуер
 • За iOS устройство: Настройки/Settings -> Общи/General -> Софтуер актуализации/Software Update

Забравих си ПИН кода, какво да правя?

Следвайте инструкциите за възстановяване на ПИНА Научи повече
x

За устройство с Андроид: Деинсталирайте приложението и го свалете отново. Изберете Вход. Когато въведете грешен ПИН ще Ви даде възможност “Възстанови ПИН". Изберете я и следвате стъпките. След като отговорите на трите тайни въпроса, които сте въвели при създаването на профила ще имате възможност да създадете нов ПИН код. Ако имате проблем със следването на тези стъпки, обадете ни се.

Загубих телефона си, как да деактивирам устройство?

Няма проблем! Вашият подпис е защитен и с него не може да се злоупотреби. Просто вземете друг телефон или таблет и деактивирайте загубеното устройството. Когато инсталирате отново приложението, ще виждате същата информация и ще подписвате без промени. Научи повече
x

Ако Ви се случи да загубите устройство с инсталирано на него приложение, не се притеснявайте. Вземете друго устройство и свалете приложението.

Влезте в профила си от Начало > Настройки > Списък с устройства

Можете да деактивирате отдалечено всички устройства, на които профилът Ви е активен. След това от Настройки -> Деактивиране на устройството можете да се отпишете и от текущото устройство.

Може ли някой да злоупотреби със снимката на личната ми карта?

Не, личните Ви данни са защитени. Евротръст е задължен по закон да ви идентифицира, за да ви издаде електронен подпис. Сертифицирани сме да боравим с тези данни. Освен това снимката не се пази в телефона, а чрез криптирана връзка се предава към сигурната среда на Евротръст. Научи повече
x

Евротръст е администратор на лични данни с особен статут и сертифициран доставчик на удостоверителни услуги, който чрез криптирана връзка приема и обработва входните данни от устройствата на потребителите си в сигурна среда.

Ще загубя ли данните си, ако изтрия приложението на Евротръст от телефона си?

Не. Нито изтриването на приложението, нито деактивирането на устройствот ще премахнат данни от профила Ви. Когато инсталирате отново приложението и влезнете с ПИН кода си, ще виждате отново историята на подписаните документи. Единствено, ако деактивирате профила си, вашите данни повече няма да бъдат достъпни. Научи повече
x

От Начало -> Настройки -> Деактивиране на устройство се отписва профила Ви от текущото устройство.
От Начало -> Профил -> Деактивиране на профил се изтрива профила, което означава че вече няма да сте клиент на Евротръст и достъпа до подписаните от Вас документи не може да бъде възстановен, те остават налични само в архива на Евротръст.

Какви документи са ми нужни, за да стана ваш клиент?

Единствено лична карта. Международен паспорт или дипломатически паспорт също се приемат. Научи повече
x

За да се идентифицирате пред Евротръст и да получите отдалечено квалифицирано удостоверение за електронен подпис ви е необходимо да притежавате валиден документ за самоличност - лична карта, международен паспорт или дипломатически паспорт.

Свидетелството за управление на МПС не може да се използва за удостоверяване на самоличността.

Как да изпратя документ за подпис към друг човек или фирма?

Документ за подпис можете да изпратите по два начина – през портала на Евротръст или през мобилното приложение.Можете да ... Научи повече
x

Документ за подпис можете да изпратите по два начина – през портала на Евротръст или през мобилното приложение.

Можете да изпратите за подпис документ, който сте запазили във файловата система на своя компютър или в някое от популярните облачни решения за съхранение на файлове Dropbox, iCloud, OneDrive, Google Drive и др.

x

Препоръчваме ви да конвертирате вашите документи в PDF, за да бъдат подписани с вграден електронен подпис (PADES). В противен случай подписът ще бъде прикачен към документа в p7s формат (CADES).

PDF e формат на Adobe Acrobat, четим безплатно с Adobe Acrobat Reader и с редица други безплатни програми.

От Miscrosoft Word и Excel можете да запазите документ в PDF формат от менюто File/ Save as (Запази като)

Задайте въпрос